Landbruks- og Matdepartementet åpner for ekstraordinært tilskudd på skogplanting.
Landbruks- og Matdepartementet åpner for ekstraordinært tilskudd på skogplanting.

Åpner for ekstraordinært tilskudd på planting

Landbruks- og matdepartementet åpner for ekstraordinært tilskudd på inntil 2 kr per plante våren 2020.

Publisert

Grensekontroll og karantenebestemmelser i forbindelse med koronasituasjonen gjør det utfordrende å få tak i sesongarbeidere til skogplanting. Det gir igjen utfordringer når det kommer til å få gjennomført skogplantinga nå i vår.

28 millioner planter klare

Samtidig har landets planteskoler produsert om lag 28 millioner skogplanter til våren 2020. Skognæringa mener kostnadene vil øke ved bruk av annen arbeidskraft, fordi det tilkommer en del kostnader i forbindelse med rekruttering, opplæring og oppfølging i felt.

Inntil 2 kr per plante

Derfor åpner Landbruks- og matdepartementet for ekstraordinært tilskudd på inntil 2 kr per plante, til sammen inntil 60 millioner kroner, for at næringen skal kunne gjennomføre planting.

– Vi må prøve å unngå at all aktivitet i skogbruket stanser opp på grunn koronapandemien. En utfordring skognæringen har signalisert til meg er utfordringen knyttet til tilgangen på arbeidskraft til planting. Plantene er produsert og ligger på lager. Jeg mener det er viktig at skogplantingen blir gjennomført som planlagt, slik at plantene ikke må kastes. Et ekstra plantetilskudd håper jeg vil hjelpe skognæringen til å få gjennomført skogplantingen i denne krevende situasjonen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Powered by Labrador CMS