Montering av avlingsregistrering på potetopptaker
Fra september av blir det prosentsats istedet for kronebeløp på tollen for import av poteter.

Prosenttollen på potet trer i kraft i september

Tollsatsen på importerte poteter går fra et kronebeløp til en prosentsats.

Det har fram til nå vært et fast kronebeløp per kilo i toll for potetimportørene som kjøper poteter fra utlandet. 

Overgangsordning

I statsbudsjettet for 2024 vedtok Stortinget å erstatte denne kronetollen med en prosenttoll som beregnes av importverdien.

Omleggingen skjedde formelt sett ved årsskiftet. En overgangsordning med kronetoll gjelder likevel til og med 31. august i år. Fra 1. september blir prosenttollen på import av potet så innført.

Kuttet toll fra mai av

Overgangen til prosenttoll skjer etter en sesong med historisk lave potetavlinger. Ekstremværet sommeren 2023 førte til at produksjonen gikk kraftig ned, og det har vært langt mindre poteter på lager enn normalt.

I slutten av april var det tomt for norsk potet. Landbruksdirektoratet satte da tollavgiftssatsen til null mai av.

Powered by Labrador CMS