Skognæringa blir påvirket av korona.
Skognæringa blir påvirket av korona.

Laber aktivitet i skogen

På grunn av dalende etterspørsel etter trelast både innenlands og i eksportmarkedet grunnet korona-epidemien, er det lavere aktivitet i skognæringa.

Publisert

Næringa sjøl frykter at utviklinga vil akselerere og er redd for at det blir store konsekvenser for drift og lønnsomhet, skriver Landbruksdirektoratet.

– Det er synkende etterspørsel etter trelast både i eksportmarkedet og i bygg- og anleggsbransjen her i Norge, forteller seksjonssjef Vibeke Selnes i Seksjon skog i Landbruksdirektoratet, som allerede for ei lita uke siden mottok de første bekymringsmeldingene.

Planting står for døra

Det meldes om flere hogstlag og entreprenører som sliter med å holde hjula i gang. Mange steder hoper massevirket seg opp. Foreløpig er det vanskelig å få et helhetlig bilde av situasjonen og det må gjøres faglige vurderinger for å finne ut hvilke tiltak og satsinger som har beste effekt, sier Selnes videre.

Næringa er svært opptatt av hvordan det skal gå med plantinga nå som utenlandsk arbeidskraft er fraværende.

Har tatt grep

For å bøte på situasjonen har Landbruksdirektoratet oppretta ei beredskapsgruppe som skal smale inn informasjon og vurdere ulike ekstraordinære tiltak innafor direktoratets forvaltningsrammer og som skal rapportere løpende til Landbruks- og matdepartementet.

– Vi har tett kontakt med Skogeierforbundet, Norskog, MEF, Fylkesmannen og andre sentrale aktører. Det vil gi oss rask og god oversikt over konsekvensene av lavere etterspørsel etter sagtømmer og redusert aktivitet i virkesomsetningen generelt, sier Selnes, som ser for seg at det er mulig å vri aktiviteten over på mer arbeidsintensiv drift som for eksempel tynning.

På utlån til andre bransjer?

Landbruksdirektoratet har også tatt kontakt med NVE og vegmyndighetene for å se på mulighetene for skogsentreprenørene i andre sektorer. I tillegg vurderes det tiltak for planting med innenlands arbeidskraft

Powered by Labrador CMS