Prototypen av den nye og større Splitt-vogna fra Serigstad og Orkel.
Prototypen var basert på forrige generasjon Splitt, men 2024-varianten er helt ny.

Hvor blir det av Splitt-vogna?

Orkel og Serigstad har et samarbeidsprosjekt om en helt ny type Splitt-vogn som skulle se dagens lys i 2024. Foreløpig lar den vente på seg.

Publisert

I fjor kunne vi fortelle at Splitt-vogna gjenoppstår. Serigstad og Orkel Direkte har jobba sammen bak kulissene, og planen i fjor var at et lite antall maskiner skulle ut i markedet i år. Så hvor blir den av?

Utviklingsarbeidet drar ut i tid

Vi er ikke de eneste som lurer. På Facebook har en bruker stilt spørsmål om hva som skjer med produksjonen av Splitt-vogna. Der har de fått svar at Serigstad, som kommer med litt mer informasjon om utviklingen av vogna.

– Utviklingsarbeid er en prøvelse, ikke minst for tålmodigheten, slår de fast.

– Det handler om at utviklingsarbeid er nybrottsarbeid, og dermed prøving og feiling. Dette er et prosjekt som krever mange fag og mange aktører å koordinere. Da får prøving på et område ofte konsekvenser for andre områder, og så går tiden. Slik er det bare.

Starter med fem vogner i nullserien

Ifølge Serigstad skal de ha fem vogner av nullserien klare i år. De vil imidlertid ikke være klare før i midten av juli, altså langt inn i grassesongen.

– Antallet vogner er med bakgrunn i at dette er en nullserie, det vil si et produkt som er ment for serieproduksjon, men som trenger en siste verifikasjon og test før serieproduksjon.

Powered by Labrador CMS