Krone Premos 5000
Krone Premos 5000

Se video av Krone Premos 5000

På Agritechnica i november kan du se Krone Premos 5000, en mobil pelletspresse som kjøres direkte i halmstrengen på jordet, eller presser pellets av firkantbunter fra en stasjonær stilling på garden.

Publisert

Krone Premos 5000 plukker materialet fra bakken ved hjelp av en pickup som måler 2,35 meter i bredden. Deretter sørger en rotor for at materialet lastes opp på et transportbånd, som leder det videre inn i to press-ruller med bredde og diameter på 800 millimeter. Rullene har rekker med hull og tenner, og presser materialet seg i mellom med et trykk på 2000 bar. I denne prosessen formes materialet til pellets med en diameter på 16 millimeter, før det detter inn i senter på de to rullene. Derifra ledes pelletsen til et nytt transportbånd, videre opp i en rensevalse, før den transporteres til beholderen i bakkant på maskinen. Kapasiteten til beholderen er ni kubikkmeter, eller fem tonn. Lossing skjer ved hjelp av et transportbånd, som ellers foldes ned langs siden på maskinen. Premos 5000 kan også brukes stasjonært vinterstid, men da må den kombineres med et matebord.

Pelleteringsprosessen genererer en temperatur opp mot 80 plussgrader og krever samtidig et visst vanninnhold i materialet. Krone jobber med et integrert system som tilsetter vann i materialet under spesielt tørre forhold. De reklamerer med at den høye temperaturen dreper bakteriene i materialet, og at pellets fra halm har en tetthet på 600-700 kg pr. kubikkmeter. De forteller videre at 2,5 kg pellets av halm tilsvarer energimengden fra én kg fyringsolje og at 250 gram pellets av halm kan absorbere én liter vann.

Foreløpige tester er gjort på halm og gras, men typiske vekster til biobrensel skal også kunne håndteres. Maskinen finnes i to prototyper, og må fortsatt gjennomgå noen år med testing før den kanskje settes i produksjon.

Under kan du se Krones egent produktvideo av Premos 5000.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS