Endringene i forskriften gjør reglene litt mer bondevennlige.

Regelverk på rett veg

Fra 15. januar i år er det gjort endringer i Forskrift om bruk av kjøretøy som gir gardbrukere større frihet til å flytte brede maskiner etter vegen på lovlig vis.

Publisert

Før kunne du bare bevege deg 34 km hjemmefra hvis traktor og redskap overstiger 2,55 m bredde. Denne grensa er nå økt til 50 km i luftlinje fra der foretaket hører hjemme. Maksimal bredde på kjøretøyet kan være opp til 3,50 m.

Dette forutsetter at kjøringen kommer under begrepet vanlig bruk. Her er det også gjort endringer. Begrepet vanlig bruk ble tidligere begrenset til kjøring til og fra gardens egne arealer i det daglige arbeidet. Nå kommer en endring i § 5-5, punkt 6, som gir mulighet til å kjøre brede maskiner langs vegen ved kjøp og salg samt transport til verksted.

Gjelder også leiekjøring

Den viktigste endringen i § 5-5 er nok at entreprenørkjøring i jordbruket også er tatt med i begrepet vanlig bruk. Tidligere måtte entreprenørene forholde seg til samme regelverk som for eksempel lastebil, med krav om følgebil og dispensasjoner. De fleste større redskapene i dag er bredere enn 2,55, og før regelendringen kom, var det nok mange landbruksentreprenører som flyttet seg langs vegen på ulovlig vis.

Ti års arbeid

Første gang det ble nedsatt ei arbeidsgruppe for å se på trafikkreglene var i 2009. Det gikk ikke helt som man håpte. Det endte bl.a. med at Bedre Gardsdrift m.fl. i 2013 sendte et åpent brev til samferdselsministeren og landbruksministeren med krav om opprydding i trafikkreglene.

Først i fjor ble det opprettet nok ei arbeidsgruppe som skulle se på bl.a. breddereglene. Denne gangen har arbeidet munnet ut i konkrete forslag til endringer av forskrift om bruk av kjøretøy. Bedre Gardsdrift har vært representert i arbeidsgruppa, først gjennom Jogeir Agjeld, og siden Magnus Mo Opsahl.

Arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa som har jobbet med breddereglene har blitt ledet av Asia Akhter, seksjon for Trafikantadferd. Øvrige medlemmer har vært:

  • Amund Johnsrud, Norges Bondelag
  • Arne Island, Vegdirektoratet
  • Arnstein Kartevoll, Arbeidstilsynet
  • Bjørn Hvaleby, Matmerk
  • Dag Nordvik, Norges lastebileier-forbund
  • Espen Wicken, Maskinentreprenørenes forbund
  • Jogeir Agjeld, Norsk landbruksrådgivning
  • Magnus Mo Opsahl, Bedre Gardsdrift
  • Martin L. Grimstad, Landbruks- og matdepartementet
  • Stein-Olaf Røberg, Utrykningspolitiet/Politidirektoratet

Bred uten redskap

Tidligere var det ikke anledning til å kjøre langs veg med tvillinghjul på traktoren om du ikke hadde redskap bak. Den nye regelendringen gir nå adgang til å flytte brede traktorer uten redskap. Lovteksten nevner i punkt 6 både bruk av brede dekk, tvillinghjul og gummibelter. 

- Vi er veldig glade for at ei samla arbeidsgruppe var enige om at traktoren skal likebehandles med øvrige landbruksmaskiner. Det betyr at traktor med breidekk, tvillinghjul eller gummibelter har lov til å kjøre langs veg på lik linje med for eksempel en 3,50 meter brei skurtresker, understreker Amund Johnsrud fra Norges Bondelag.

Tre kjettinger

Regelverket krever at alle kjøretøy over 3500 kg skal ha med tre kjettinger: to for drivakselen og en for styrende hjul. Kravet gjelder mellom 1. november og 2. påskedag. For Troms og Finnmark gjelder datoene 15. oktober til 30. april.

Tidligere var denne regelen absolutt, men nå er det gjort en endring slik at du kun behøver å ta med kjetting hvis du kan risikere å møte på snø og isdekte veier. Kjettingen skal være utformet slik at den alltid er i kontakt med vegbanen. Forskriften presiserer at kjettingen skal være tilpasset dekkene som sitter på kjøretøyet. Kanskje noe å tenke over for gardbrukere og entreprenører som har flere hjulsett til samme traktor?

Powered by Labrador CMS