Tømmerhengerne skaper mye bry.
Tømmerhengerne skaper mye bry.

Går sammen om tømmervognsaken

Etter at vi tirsdag omtalte Ole Arne Holth som har fått kjøreforbud for tømmerhengeren sin, tikket det i går inn en felles pressemelding fra flere organisasjoner.

Publisert

Norges Skogeierforbund, Traktor- og Landbruksmaskinimportørenes Forening, Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgiving har bestemte seg for å tak i tematikken, heter det i pressemeldingen. Nå skal de i møte med Vegdirektoratet for å drøfte situasjonen. Det skal skje i løpet av måneden.

Årelang problematikk

Er ei tømmervogn registreringspliktig? Hvor langt tilbake i tid gjelder i så fall det kravet? Flere har opplevd at det er nærmest umulig å få registrert vogner.

Produsenter Bedre Gardsdrift har snakket med tidligere, forteller at det ikke er noen andre land i Europa som har slike krav. Vi kjenner til tilfeller der fabrikantens tekniske data er blitt underkjent fordi de ikke tilfredsstiller de kravene som Vegdirektoratet stiller. Det hjelper heller ikke at dataene blir godkjent i alle andre europeiske land. Flere opplever at mangel på tollpapirer stopper alle planer om registrering, og noen er blitt avvist fordi det lokale biltilsynet mener at hengeren ikke er registreringspliktig. Resultatet er at investeringen i en tømmerhenger til flere hundre tusen kroner viser seg å ha minimal verdi.

Et annet spørsmål er om registreringspliktig også gjelder andre typer vogner? Kan vi f.eks. risikere krav om registreringspliktig på gjødselvogner?

Problemstillinga har eksistert i mange år, og Bedre Gardsdrift har skrevet om temaet i en årrekke. I 2018 stilte vi ti spørsmål til Samferdselsdepartementet om bruk av traktor og tømmerhenger. Svaret fra Samferdselsepartementet den gangen tydet på at de ikke er i nærheten av skjønne problematikken. Du kunne lese hele saken med svarene fra departementet i BG nr. 5/2018.

Vil ha avklaring

Nå håper organisasjonene å få tydeligere svar fra Vegdirektoratet.

– Vi vil ha en avklaring på hvordan dagens regelverk skal forstås, enkelt sagt få klarhet i hvilke typer vogner som er registreringspliktige. Det er også naturlig å spørre seg om gjeldende regelverk er hensiktsmessig, sier Amund Johnsrud i Norges Bondelag.

De mener det er naturlig å se norsk regelverk opp mot reglene i nabolandene. Samferdselsdepartementet bekreftet til Bedre Gardsdrift i 2018 at bestemmelsen om registreringsplikt er nasjonal og ikke et EU-direktiv.

– Vi vil ikke fire på kravene til sikkerhet, men det må være forutsigbart om du kan kjøre med eller uten skilt på tømmervogner, og de tusenvis av andre vogner som kan komme i samme kategori, sier Jogeir M. Agjeld fra Norsk Landbruksrådgiving.

Powered by Labrador CMS