Det blir stadig flere kvinnelige gardbrukere, men gir statistikken et riktig bildet av antallet, spør Ruralis. Foto:colourbox.com
Det blir stadig flere kvinnelige gardbrukere, men gir statistikken et riktig bildet av antallet, spør Ruralis. Foto:colourbox.com

Bare 15 % kvinnelige gardbrukere?

Fortsatt er bare 15 prosent av landets gardbrukere kvinner. Men ljuger tallene?

Publisert

I forbindelse med den Internasjonale kvinnedagen 8. mars har Ruralis (tidligere Bygdeforskning) foretatt en grundig oppsummering av kvinnens stilling i det norske landbruket. De kan vise til at andelen kvinner som overtok garden på odel steg fra åtte prosent i 1969 til 39 prosent i 2010, som er det siste årstallet med tilgjengelige data fra Statistisk sentralbyrå. Til tross for denne økningen er bare 15 prosent av gardbrukerne kvinner (2016). Ruralis sine forskere stiller derfor spørsmålet om statistikken gir et skjevt bilde. I og med at det bare er én som kan stå i brukerregisteret, til tross for at brukerparet driver garden sammen, blir den ene utelatt fra statistikken. Er det kvinnen, spør forskerne?

Ruralis har forsket på likestillingsarbeidet i landbruket og betydningen av kjønn i over tretti år. I dag gir de et kort resymé av dette arbeidet på sine hjemmesider. Det dreier seg om synliggjøring av kvinners rettigheter i landbruket, kvinners delaktighet i skogbruket, partnerskap, kontrakter, samlivsbrudd og ledelse.

Les hele artikkelen hos Ruralis her

Powered by Labrador CMS