Kun 60 prosent av landbrukseiendommene som blir overdratt, skal brukes til landbruk.
Kun 60 prosent av landbrukseiendommene som blir overdratt, skal brukes til landbruk.

Kvinner overtar en av tre landbrukseiendommer

Det var 8541 tinglyste overdragelser av landbrukseiendommer i fjor. Blant nye eiere var det 3136 kvinner.

Publisert

Til sammen utgjør det 36,7 prosent av alle landbruksoverdragelser i fjor. Dette er en prosentandel som har holdt seg stabil de siste fem åra. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Til sammenligning er 16 prosent, eller om lag 6000, av alle gardbrukere i Norge kvinner.

40 prosent til annet enn landbruk

Menn utgjør 59,8 av alle nye eiere, mens de resterende tre-fire prosentene er overtatt av aksjeselskap eller andre.

Snittalderen for alle som overtar er 52 år. Det har den vært de siste fem åra.

Av statistikken kommer det også fram at 5200 av overdragelsene skjer innad i familier. Formålet med overdragelse var i 5222 tilfeller (61 prosent) å drive landbruk. I resten av tilfellene var formålet bolig (23,9 prosent), fritid (9,6 prosent) og annet (5,3 prosent).

Færre tvangsauksjoner

Videre kommer det fram at 66 av overdragelsene skyldes tvangsauksjon. Til tross for at 2019 var årets etter tørkesommeren, utgjorde det likevel en nedgang på 2,9 prosent fra året før.

Antall tvangsauksjoner har sunket med 9,6 prosent de siste fem åra.

Powered by Labrador CMS