Fra prislista i Norden 1957
Fra prislista i Norden 1957

Slik var maskinleieprisene for over 60 år siden

Traktoren hadde 12 hestekrefter, plogen kun et skjær og leiekjøringsprisene lå langt under tieren.

Publisert

En trofast leser har sendt oss et utklipp av en artikkel om maskinleiepriser som sto i Norden, et for lengst nedlagte landbrukstidsskriftet som gikk ut til bønder i Nord-Norge. Den aktuelle utgaven er fra 1957. Her kan vi l.ese at de oppsatte satser er maksimalpriser. «Men det er altså ikke noe i vegen for å kjøre billigere,» står det videre.

Da stortraktorene var 35 hk

Og hva var så disse maksimalsatsene? Jo leiekjøring med traktor opp til 20 hk var 8 kr/time. I effektklassen 20-35 hk var prisen 10 kr/time, og for traktorer over 35 hk lå prisen på 12 kr/time.

Lønn til kjørekar kom imidlertid i tillegg. Her var det lov å beregne inntil 4 kr/time.

– Legg spesielt merke til prisen på traktorkjøring: Traktorer fra 12-20 hk: kr 8 pr time. I dag finnes ikke så små traktorer i landbruket, og timeprisen tilsvarer under en liter diesel i dag, sier Hans Gullesen.

Det var bestefaren hans som i sin tid abonnerte på tidsskriftet.

Prisøkning og effektivisering

Sammenligner vi med siste versjon av Maskinleieprislista, som Bedre Gardsdrift publiserer hvert år i nr. 3, finner vi at ren traktorleie av en eldre, enkel traktor med 50-70 hk og uten diesel og fører stort sett koster rundt 200-300 kr/time. Dette er den minste traktoren vi har priser på nå.

Gå ikke glipp av neste års maskinleieprisliste: Bestill abonnement her.

Tallene viser ikke bare prisutviklingen i samfunnet, men sier også noe om effektiviseringen av jordbruket. Det er selvsagt ikke bare traktorene som har vokst i størrelse siden den gang. Også redskaper og maskiner har fått atskillig større arbeidsbredde.

Tresking og potetsetting før i tida

Av andre maskiner kan vi lese at du kunne kreve 30 kroner timen for en fem fots tresker med motor. Hadde den ikke motor, måtte du trekke fra fem kr/t, men hvis du hadde en tresker med hele seks fot, kunne du derimot legge på fem kr/t.

Sprøyteaggregatene var fire eller seks meter brede, og kostet ei krone per meter i timen. Plogen hadde et, to eller skjær, til en leiekjøringspris på 1-2 kr.

Drev du med poteter, kunne du ta fire kroner for en enrads potetsetter og fem kroner for en torader. Potetopptakeren hadde en makspris på fire kroner.

Leiekjøring med selvbinder

Selvbinderen var fortsatt i bruk på denne tida. Her kunne du ta sju eller åtte kroner, alt ettersom om den var fire-fem fot eller fem-seks fot.

Visste du forresten at det fortsatt er selvbindere som er i bruk? I Grue har den blitt benyttet i havreåkeren til å lage fuglenek til jul. Du kan se en av dem i aksjon i videoen under.

Powered by Labrador CMS