Uventet mange har søkt jobb som skogplantør.

300 ønsker å jobbe med skogplanting

Glommen Mjøsen Skog har utlyst 50 stillinger som plantør. Nå har 300 søkt jobb.

På grunn av restriksjonene i forbindelse med pandemien får ikke Glommen Mjøsen Skog benyttet utenlands arbeidskraft når rundt åtte millioner planter skal settes ut denne våren. Nå har de søkt etter norsk arbeidskraft, og 300 har meldt sin interesse.

- Dette hadde vi ikke ventet oss. Samtidig er det svært gledelig at så mange kunne tenke seg å bidra til plante skog, dette er jo faktisk framtidens lunger, sier skogsjef Jan Gaute Lie i pressemeldingen.

De som blir ansatt vil måtte gjennomgå et kurs for å sikre at plantene blir satt riktig slik at de overlever. Christian Svenkerud, som har ansvaret for bemanningen, tror at de som blir nyansatte vil klare rundt 500 planter om dagen. Til sammenligning setter en profesjonell plantør tre ganger så mange. Svenkerud antar derfor at årets plantesesong vil vare lenger enn normalt.

Powered by Labrador CMS