Kløfta-bønder har utviklet ny sålabb

Gulbrand Romsaas skrev bacheloroppgave om sålabb til direktesåmaskin. Etter å ha utviklet den videre sammen med faren etter studiene, er de nå klare til å teste ut sålabben i praksis.

Publisert

Gulbrand og faren Terje driver kornproduksjon i Sørum, like syd for Kløfta. Her har de i noen år prøvd en del direktesåing, men de har gjerne støtt på problemer, bl.a. når det ligger for mye halm i åkeren og når det gjelder å få plassert tilstrekkelig mengde gjødsel ved såing.

Innovasjon Norge støttet prototype

Gulbrand, som gikk landbruksteknikk på Blæstad, bestemte seg for å bruke bacheloroppgaven til å se nærmere på problemet. Han og faren hadde nemlig gjort seg noen tanker om hvordan problemet kanskje kunne løses.

En bacheloroppgave, støtte fra Innovasjon Norge og 1500-1600 timer i verkstedet senere, og de er endelig klare til å vise fram hva de har laget. Bedre Gardsdrift har fått en egen demonstrasjon av maskinen.

Dytter bort halmen

For å handtere problemet med halm, har de først en tinde i front som går foran og rensker bort en del av halmen. Deretter kommer et rulleskjær som kutter halmen og lager et snitt i jorda.

Så følger dybdehjulet. Dette er festet til kassetten som holder sålabben og glir opp og ned uavhengig av ramma. Fjærene sørger for trykket ned og sådybden.

Sålabben er nøkkelen

Foran fra høyre: Dybdehjul, teleskopisk såkassett, jordskåler og trommel.
Foran fra høyre: Dybdehjul, teleskopisk såkassett, jordskåler og trommel.

Det mest unike ved såmaskinen er likevel selve sålabben. Såkassetten sitter teleskopisk på rippertanna. Tanna er festet til ramma og går gjennom hele kassetten. Både såkorn og gjødsel blir ført ut via kassetten, men herfra tar de ulike veier.

To tredjedeler av gjødsla kommer ut i en slisse midt under kassetten og blir plassert rundt 8-20 cm ned i jorda. Tanken er at når planten har fått etablert seg, vil røttene søke seg nedover til gjødselpakken.

Såkornet og siste tredjedel av gjødsla blir derimot fordelt ut med en spredeplate på hver side. I dag gjødsler Gulbrand og Terje med vanlig fullgjødsel, men oppbyggingen av systemet gjør at det er mulig å legge en egen startgjødsel, eller eventuelle andre tilsettinger du måtte ønske, sammen med såkornet. Da må det å så fall bygges på en ekstra tank for denne gjødsla.

Gjødsler uten kontakt

Spredeplata sørger for at såkornet og startgjødsla blir liggende i en bredde på rundt 10 cm til hver side. Ettersom det kun er en tredjedel av gjødselmengden som legges med såkornet, unngår de sviskader.

Såmaskinen er tre meter bred med ni sålabber og har dermed en radavstand på hele 33,3 cm. Det er betydelig bredere enn den mer vanlig radavstanden på 12,5 cm, men ettersom frøene blir spredt så bredt som de gjør, er det i realiteten ikke store glipen mellom radene, rundt 13-15 cm.

Stanser jordsprut

I starten opplevde de imidlertid at jorda ble slengt for langt ut til siden når de kjørte over en viss hastighet. For å unngå dette har de festet på to skåler bak såkassetten. Disse ruller kun på jordoverflaten og har som oppgave å stanse jordspruten og sørger for at jorda blir lagt pent tilbake over såkornet.

Helt bakerst kommer en hel trommel med gummi som de har bestilt inn fra franske Otico Farmflex. Denne bærer hele maskinen samtidig som den pakker. Løsningen fungerer godt på jordet, men har sine utfordringer ved transport langs veg.

Søkt patent

Gulbrand og Terje har nå sådd rundt 270 daa med den egenutviklede direktesåmaskinen. Og om en uke eller to vil de få den første indikasjonen på hvor godt maskinen har klart jobben.

De har gjennom et felles AS søkt patent på sålabben, og har allerede planene klare for hvordan de vil utvikle den videre. Så gjenstår det å se om det er interesse nok til at maskinen får et videre liv etter dette.

Powered by Labrador CMS