En velfungerende hydraulikk er den beste garantisten for en god produksjonsdag for hogstmaskinen. Foto: colourbox.com
En velfungerende hydraulikk er den beste garantisten for en god produksjonsdag for hogstmaskinen. Foto: colourbox.com

Hydraulikken er akilleshælen

Nesten halvparten av vedlikeholdskostnadene til en hogstmaskin skyldes hydraulikk-komponenter som må repareres.

Publisert

Det er svenske Skogforsk som kommer med denne noe overraskende opplysningen all den tid svensk skogbruk blir sett på som verdensledende på nettopp hydraulikk.

Fortsatt skyldes halvparten av stoppene i hogsten hydraulikk-problemer. Derfor blir moralen: Hygiene er alfa og omega i et maskinsystem, og reine hydrauliske systemer øker produksjonen!

Lekker 400 liter olje årlig

En velfungerende hydraulikk er ikke bare viktig for produksjonen, men også for miljøet. En effektiv hydraulikk minsker CO2-utslippet og reduserer oljelekkasjer.

Skogforsk referer til statistikk som viser at en hogstmaskin i snitt lekker 400 liter olje i året. Det tilsvarer en årlig lekkasje på 700 000 liter olje for hele hogstmaskin-parken i Sverige.

Kjøp litt dyrere deler

De vanligste hydraulikk-problemene er kranglete slanger og koplinger. Å spandere noe deler av bedre kvalitet kan fort lønne seg takket være færre stopp. Tetning med o-ringer gir et betydelig tettere hydraulikk-system.

Trekk inn sylinderne

Skogforsk poengterer at å forbedre hydraulikken ikke nødvendigvis må koste så mye mer. Du kommer langt med riktig kunnskap. Bare en så enkel sak som det å parkere sylinderne i inntrukket stilling innebærer at de er bedre beskytta mot rimfrost og smuss, som lett blir dratt inn i systemet ved oppstart.

Slurves det med reinsligheten, kommer forurensningene til å slite på oljas og komponentenes egenskaper over tid, med dårligere prestasjon som et resultat. Dette er nok en god leveregel for flere enn hogstmaskinene, skulle vi tro.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS