Norske bønder står fortsatt for brorparten av arbeidet på garden, men innleid hjelp øker i omfang. Foto: colourbox.com
Norske bønder står fortsatt for brorparten av arbeidet på garden, men innleid hjelp øker i omfang. Foto: colourbox.com

Årlig arbeidsinnsats: 2148 timer

I snitt ble det nedlagt 2148 arbeidstimer på norske gardsbruk 2017. Det var en økning på seks prosent fra 2010.

Publisert

I 2017 ble utført 46 200 årsverk i jord- og hagebruket, noe som er 10 prosent færre enn i 2010, skriver Statistisk sentralbyrå og viser til foreløpige tall i landbruksundersøkinga.

Familien i flertall

Gardbrukeren og ektefelle/samboer sto for 61 prosent av de 85 millionene av utførte timeverk i jord- og hagebruket i i 2017. Andre familiemedlemmer bidro med ti prosent av arbeidet, mens annen fast og tilfeldig hjelp svarte for resten, 29 prosent.

En femtedel av arbeidet ble utført av kvinner.

Økt innleid hjelp

Andre sjølstendige næringsdrivende utførte 7,8 millioner timeverk, eller ni prosent av arbeidet i jord- og hagebruket i 2017. I 2010 var det tilsvarende tallet 2,9 millioner timeverk.

Jobb utenfor garden

Over halvparten av gardsbruka dreiv med tilleggsnæringer i tillegg til tradisjonell drift. Mest vanlig var leiekjøring for andre (40 prosent), mens 36 prosent leide ut jakt- og fiskerettigheter.

Totalt sto tilleggsnæringene for 6,2 timeverk i 2017. Mange av gardbrukerne og deres ektefeller/samboere arbeidet også utenom jordbruket, noe som utgjorde 42 millioner timeverk i 2017.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS