Traktor med rundballer på henger og en i front.
Grasavlingene var noe lavere i 2023 sammenlignet med 2022.

Over 80 prosent av graset gikk i ball i fjor

I 2023 ble 80 prosent av førsteslåtten høsta som rundballer. Av andreslåtten forsvant 82 prosent av graset inn i rundballene.

Publisert

16 prosent av både første- og andreslåtten ble lagt i silo i 2023. Av førsteslåtten ble tre prosent av graset tørka som høy. Av andreslåtten bare én prosent.

I løpet av førsteslåtten ble det høsta 4,3 millioner dekar eng og ved etterslåtten 3,1 dekar, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dropp i grasproduksjonen

Grasavlingene var snaue fem prosent lavere for hele landet i 2023 i forhold til året før. Det var store geografiske variasjoner og store forskjeller mellom først- og andreslåtten. Størst nedgang opplevde Innlandet (18 prosent), Oslo og Viken (15 prosent), samt Agder (14 prosent ).

Også Nordland og Rogaland hadde nedgang i engavlingene, mens det var økning i de øvrige fylkene.

Raigras dominerer

Andre grovfôrvekster ble dyrka å 101 000 dekar i 2023. Det var 11 300 dekar mindre enn året før. Raigras og grønnfôrblandinger av korn utgjorde henholdsvis 48 og 43 prosent av arealet «andre fôrvekster». Totalt utgjorde avlinga av andre grovfôrvekster 163 400 tonn – hvor raigras sto for drøyt 60 prosent og kornvekster til grønnfôr vel 30 prosent.

Powered by Labrador CMS