Forsiden av Bedre Gardsdrift nr. 7, 2014.

Det nytter!

LEDER: 1. september ble den såkalte 50-lappen innført. Det er ingen hemmelighet at Bedre Gardsdrift har jobbet aktivt for å få denne på plass, og stått i fremste rekke overfor myndigheter og departement.

Publisert

Den første artikkelen om traktorer, førerkort og 50 km/h sto på trykk i Bedre Gardsdrift nr. 5 2001. Siden har vi kjempet i fremste linje for å sikre at norske bønder og entreprenører skal ha rett til å kjøpe 50 km/h- traktorer, og at det skal finnes et fornuftig førerkort som gir muligheten til å kjøre slike på en sikker måte. Det siste ble særlig aktuelt etter innskjerpelsen i førerkortforskriften i 2005.

Om du slåss mot Goliat, drager eller vindmøller, er det en ting som er sikkert: Standhaftighet, kunnskap og gode hjelpere er den sikreste veien til seier. 1. september ble den såkalte 50-lappen innført. Det er ingen hemmelighet at Bedre Gardsdrift har jobbet aktivt for å få denne på plass, og stått i fremste rekke overfor myndigheter og departement. 

Felles kamp

For ikke lenge siden ble det igjen mulig å få typegodkjent 50 km/h-traktorer. Den kampen ble først og fremst kjempet fram av traktorimportørene (TLIF) sjøl, men også her har vi hatt våre fingre på tastaturet.

I saken om 50-lappen har vi samarbeidet tett med TLIF og spesielt Bondelaget, og begge skal hedres for innsatsen. Det skal også enkelte av politikerne våre. Grunnlaget for den politiske prosessen med 50-lappen ble lagt av Senterpartiets Geir Pollestad, som på den tiden var statssekretær i Samferdselsdepartementet. Han ble etterfulgt av FrPs Bård Hoksrud, som sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen overtok sakskomplekset og trykket på til den nå ble løst. Dessuten vil vi gi honnør til Vegdirektoratet, som har ført ordningen i pennen og sørget for praktiske og fornuftige løsninger.

Kampen er ikke ferdig

Men det er mer å kjempe for. I 2009 leverte et utvalg en rapport om breie landbruksmaskiner. Mindretallets konklusjoner er kloke, men ingen politiker har våget å gå inn for disse ennå. Den grunnleggende føreropplæringa til traktor (vanlig klasse T) er for dårlig. Ved håndheving av skiltet ”forbud mot traktor” vises det til tolkinga en språkprofessor gjorde for Bedre Gardsdrift for flere år siden, og når det bygges nye veger og miljøgater glemmer planleggerne landbruksmaskinene. Alt dette og mye mer vil vi ta tak i, i samarbeid med gode partnere.

Å fronte politiske saker er strengt tatt ikke vår jobb, men vi har gjennom mange års arbeid fått en unik kunnskap om trafikkregler og de problemene et utdatert regelverk medfører. Vi ser vi kan bidra, og mener derfor det er vår plikt å fortsette kampen på vegne av våre abonnenter. 50-lappen viser at det nytter.

God tur!

Powered by Labrador CMS