For å redusere faren for ulykker, mener Statens Vegvesen det er best at all landbrukstrafikken sluses gjennom Levanger sentrum.

Nullvisjon fører til at alle traktorer må gjennom  Levanger sentrum

I området fra Stjørdal til Levanger er målet null trafikkdrepte og alvorlig skadde. Derfor må alle traktorer forlate europavegen før Levanger og kjøre gjennom sentrum.

Publisert

Et viktig mål er å gjøre den ulykkesutsatte stamvegen gjennom Nord-Trøndelag tryggere. En rekke tiltak er satt inn for å berge liv og helse.

 Blant annet midtdeler, brei midtstripe og altså forbud mot traktorer på E6 mellom nordlige og sørlige innkjøring til Levanger sentrum.

VEGFAKTA

Vegen gjennom Levanger sentrum

* 6,4 kilometer.

* Redusert fartsgrense. Forbikjøring ikke mulig langs mye av strekningen, men heller ikke forbudt.

* Mer enn 25 fotgjengeroverganger.

* Tre lyskryss, to rundkjøringer, to fartshumper.

* Over 30 vegkryss totalt, mange med vikeplikt fra høgre.

* Fortau og parkering på begge sider langs deler av vegen.

* Bykjerne med butikker, skoler, sjukehus, bensinstasjoner og boliger tett inntil vegen.

* Normal til smal vegbredde med minimal vegskulder.

E6 forbi Levanger

* 5,9 kilometer.

* Fartsgrense 90 km/h, mye av strekningen forbudt for forbikjøring, og deler av strekningen med midtdeler.

* Ingen fotgjengeroverganger, lyskryss, fartshumper, rundkjøringer, fortau eller parkering.

* Forkjørsveg med én avkjøring.

* Passerer jordbruksarealer og utmark.

* Ekstra vegbredde med ekstra vegskulder.

 

Alternativet til sentrum og E6

Forsøke å kjøre via bygdeveger på sørøst-sida av E6, på veger hvor du bør være mer enn normalt lokalkjent for å komme fra A til B, og hvor tilbakelagt distanse er over 16 kilometer.

Traktorer og mjuke trafikkanter

Dermed oppnår Statens Vegvesen at risikoen for ulykker med traktor involvert er null på europavegen. 

Derimot blandes traktorer og tilhørende redskaper med skolebarn, handlende og bilister i et heller uoversiktlig trafikkbilde, hvor forgjengeroverganger og vegkryss ligger tett i tett.

Vil redusere konsekvensene

Helgar Sætermo er seksjonsleder for Statens Vegvesen. Han forteller at E6 forbi Levanger har 90 km/t som fartsgrense, og at det på mye av strekningen er forbud mot forbikjøring. 

- Traktoren går mye seinere enn 90 km/t. En ulykke her med traktor involvert vil trolig få store konsekvenser. Derfor ønsker vi ikke traktorer her. 

- Vurderingen er altså at man aksepterer den sterkt økte risikoen for ulykker i lavere fart i sentrum, for å unngå den mindre risikoen for større ulykker på E6?

- Det er for så vidt en måte å si det på, svarer Sætermo. 

Mer uoversiktlig trafikkbilde

Han erkjenner at traktoren blir flyttet til et mer komplekst trafikkbilde, men grunnet lavere fart er vurderinga at skaderisikoen er mindre. Imidlertid er det ikke foretatt noen spesifikk risikovurdering på traktortrafikken langs de to alternative rutene, og det finnes ingen tall på omfanget av traktortrafikken. 

- Vegvesen, politi, fylke og kommune samarbeider om nullvisjonen. Bytrafikken i Levanger er også med i arbeidet, og vi vurderer nå ulike tiltak for å gjøre trafikken i sentrum tryggere, avslutter Sætermo.

Denne artikkelen sto i Bedre Gardsdrift nr 7/08. Les vår kommentar her: - Risiko må også vurderes på traktorens premisser

Powered by Labrador CMS