Administrasjonsdirektør Lars Atle Holm (t,v) sammen med avdelingsleder Irma Oskam (midten) og rektor Sjur Baardsen (t.h) under omvisning i det nye fjørfehuset ved åpninga. Foto: Håkon Sparre
Administrasjonsdirektør Lars Atle Holm (t,v) sammen med avdelingsleder Irma Oskam (midten) og rektor Sjur Baardsen (t.h) under omvisning i det nye fjørfehuset ved åpninga. Foto: Håkon Sparre

Fjørfehuset på Ås ferdig

Det nye forskningsbygget for fjørfe til 35 millioner kroner ble nylig innviet på Ås. Kyllingene rykker inn like over jul.

Publisert

Det nye fjørfehuset er kommet i stand gjennom et spleiselag mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og fjørfenæringa. Sjøl om unnfangelsesprosessen har vært lang, er det ikke gått mer enn ett år siden universitetsstyret vedtok å iverksette bygginga, skriver NMBU på hjemmesida si.

Hybrider tilpassa norsk fôr

Det nye bygget inngår i Senter for husdyrforsøk på Ås og dermed er alle de viktigste produksjonsdyra representert ved senteret. I bygget vil det foregå både undervisning og forskning knyttet til fôrråvarer, dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet.

– Utvikling av nytt fôr er viktig. Vi kommer til å bli større oppmerksomhet knyttet til dyras atferdsbehov og vi ser behov for nye hybrider som er tilpasset norske fôrressurser. I tillegg til dette skal huset også brukes til aktiviteter som retter seg mot forbrukerne, uttalte Knut Røflo, Felleskjøpets fôrutvikling, i sin hilsningstale under åpninga.

Et møtested for næringa

Fjørfehuset skal også brukes til kurs- og konferanser knytta til fjørfeproduksjon og være en møteplass for alle interesser i næringa, sa Irma Oskam, avdelingsleder av Senter for husdyrforsøk.


 Fjørfehuset

  • 35 millioner kroner for bygningen
  • 1500 kvm i én etasje
  • 3,20 meter innendørs takhøyde
  • Ett stort (580 kvm) og seks små (64 kvm) dyrerom
  • Sju innsett av kylling i stort rom årlig
  • Bygningen kan utvides ved behov

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS