I våronna er det ikke bare bøndene som har det travelt. Mobile tjuvbander er også hektisk opptatt.

Advarer om at omreisende tjuvgjenger er tilbake

Forsikringsselskap ber bønder være på vakt og passe på landbruksutstyret etter at politiet har meldt om at omreisende tjuvbander er tilbake igjen.

Fra tidligere år er vi kjent med at det har vært en rekke tyveri av og fra landbruks- og anleggsmaskiner. Flere av dem har vært utført av utenlandske bander som reiser rundt på raid. Med åpne grenser igjen etter pandemien ligger det til rette for at vi kan få en ny bølge.

I følge pressemeldingen fra Gjensidige melder politiet både i Øst politidistrikt og i Innlandet om et økt antall av grove tyverier. Forsikringsselskapet oppfordrer bønder til å ha dette i mente nå som vi går inn i våronna.

- Våronna står for tur, med maskiner og utstyr for millioner av kroner på jordene. Særlig er GPS-utstyr målet for mange av tyveriene, sier Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Stjeler for millioner bare i GPS-utstyr

I fjor ble det meldt inn tyveri av GPS-utstyr for rundt fem millioner kroner, og det var bare til Gjensidige. Eklo tror at det totalt kan være snakk om tyveri for mellom opp mot tjue millioner kroner i fjor.

Eklo ber om at folk er ekstra på vakt dersom det blir meldt om denne type tyveri der de bor.

- Ofte er det omreisende bander som raider område etter område. Noe av tyvegodset finner vi igjen, men det meste blir dessverre borte for godt, sier han.

Hva kan du gjør?

Første bud er å gjøre det så vanskelig som mulig for tyvene. Da kan det være at de heller kjører forbi på jakt etter enklere bytter. Parker f.eks. slik at traktoren er godt synlig fra boligen så tyvene ikke får jobbet utforstyrret.

I Danmark har en maskinstasjon hatt gode erfaringer med å installere overvåkningskamera etter å ha vært utsatt for en rekke tyveri.

- Gode råd er å ta av styringsenheten hvis du må forlate arbeidsmaskinen uten tilsyn, skriver Gjensidige.

Powered by Labrador CMS