2019 så en nedgang i antall økologiske ammekyr og produsert storfekjøtt, men det kan skyldes tørkesommeren året før.
2019 så en nedgang i antall økologiske ammekyr og produsert storfekjøtt, men det kan skyldes tørkesommeren året før.

Økologisk produksjon er i tilbakegang

Produksjonen av økologiske landbruksprodukter her til lands går nedover. Tross lav omsetning dekker ikke produksjonen etterspørselen.

Publisert

Det er både færre produsenter og mindre areal som går til økologisk drift, noe som igjen gir mindre økologisk produksjon. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Stabil prosentandel

De siste ti åra har det blitt 900 færre økologiske produsenter i Norge. I dag er det godt under 2000 igjen. Nedgangen skyldes både at noen velger å legge ned drifta og at andre går tilbake til konvensjonell drift.

Målt som en prosentandel av alle jordbruksbedrifter har tallet likevel holdt seg stabilt de siste fem åra. Det skyldes nedgang også i produsenter med konvensjonell drift.

Økoarealet synker

Selv om det stadig er noen som gir seg med økologisk drift, kommer det hvert år også nye økologiske jordbruksbedrifter til. I fjor utgjorde karensarealet 41 600 daa.

Likevel er det ikke nok til å opprettholde det økologiske arealet. Toppen ble nådd i 2011, men har siden gått ned med 92 500 daa. Fra 2018 til 2019 sank det med 5300 daa.

Det meste av det økologiske arealet finner vi i Trøndelag. De står for hele 24 prosent av alt økologisk areal i Norge, og utgjør seks prosent av arealet i Trøndelag. I Rogaland er det derimot kun 0,7 prosent som blir drevet økologisk.

Økning i økoegg

Alt i alt innebærer dette at produksjonen av norske økologiske landbruksprodukter synker. Den eneste produksjonen som har hatt en klar økning er økologiske egg. Denne har doblet seg de siste ti åra.

Mye av denne produksjonen foregår i gamle Østfold fylke. Hele 42 prosent av landets økologiske verpehøner befinner seg her.

Powered by Labrador CMS