Kan grasbasert produksjon bli et salgsargument?
Kan grasbasert produksjon bli et salgsargument?

Vil ha «grass fed» melk

Melkeprodusent Ole Martin Mobæk vil ha Tine med på «grass fed milk», altså melk fra kyr som er fôret utelukkende med gras.

Publisert

I USA har melk fra grasfôrede kyr tatt av de siste årene, hovedsakelig fordi det regnes som et sunnere alternativ. Med økende interesse for sunne matvarer også her hjemme, er det flere og flere som vektlegger helseaspektet ved ulike produkter og ser mulighet for økt inntjening.

Sunnere melk
Mobæk, som driver melkeproduksjon på Østre Rotnes i Nes i Akershus, sier at produsentlaget nå snakker om mulighetene for å starte opp med grasfôret melkeproduksjon i Norge.

– På grasfôret produksjon klarer de å bevise at både kjøttet og melka blir sunnere enn melk produsert med kraftfôr. Da begynner det å bli interessant, sier Mobæk.

Flere studier som har sett på næringsinnhold i økologisk melk kontra konvensjonell melk har funnet at økologisk melk har høyere verdier av omega 3. Forskerne mener imidlertid at dette hovedsakelig er knyttet til en større andel av grovfôr i økologisk produksjon og ikke til bruken av kunstgjødsel i konvensjonell drift.
– Vi kan jo stille spørsmålet om økologisk skal bli grass fed, sier Mobæk.

Pellets av gras
En av utfordringene for moderne bruk med å skulle gå over til utelukkende grasbasert produksjon har vært bruken av kraftfôr i melkeroboter, men nå øyner Mobæk muligheter med Krones nye pelletspresse, Premos 5000.
– Da kunne du laget pellets av gras, tilsatt noe smakfullt, og da kan du få robotsystemet til å gå uten kraftfôr, sier han.

Bedre betalt per liter
Han har likevel ingen illusjoner om at man vil klare å holde ytelsen like høy uten kraftfôr og anslår at ei ku som fôres utelukkende på gras vil kunne produsere rundt 5000 liter.
– Det gjør ikke noe så lenge vi har et underskudd på kjøtt. I stedet for rene ammekyr som bare produserer en kalv i året, får vi da kyr som også produserer melk i tillegg, sier han.

Men skal det være aktuelt, må bonden få bedre betalt for både kjøttet og melka. Og det kan skje ved at melka markedsføres som sunnere, tror Mobæk.– Når butikken kan selge vann og juice til femti kroner literen, bør det være mulig å selge helsebringende melk til en pris som i hvert fall er høy nok til å leve av, mener han.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS