Denne gjengen står trygt, men skulle noe skje, vil redningsmannskap i framtiden ha flere løsninge for å redde store.
Denne gjengen står trygt, men skulle noe skje, vil redningsmannskap i framtiden ha flere løsninge for å redde store.

Prisverdig prosjekt skal redde flere dyr

Midt-Hedmark Brann og redning vil gjøre redningsmannskap bedre rustet til å redde produksjonsdyr.

Publisert

Nå har de fått midler til dette fra Statsforvalteren i Innlandet. Prosjektet har fått navnet "Dyreredning".

Reddes ut av gjødselkjellere

Det er særlig snakk om situasjoner hvor redningsmannskap må rykke ut for å redde dyr som har falt ned gjennom gulv eller spalt og havnet i gjødselkjeller, men det kan også være i forbindelse med andre ulykker der produksjonsdyr i landbruket er rammet.

– Selv om det kontinuerlig blir gjort tiltak for å forsterke og vedlikeholde gulv, spalt og søyler i driftsbygninger, skjer det dessverre ulykker der storfe eller sau faller ned i gjødselkjellere. Dette er utfordrende situasjoner, og slike ulykker er en stor belastning for redningsmannskaper, dyr og dyreeiere, sier Jorunn Stubsjøen, seniorrådgiver hos Statsforvalteren.

Eldre fjøs utsatt

I fjellområdene i Innlandet stå husdyrproduksjonene sterkt, og store deler av mjølk- og kjøttproduksjonen skjer på små og mellomstore bruk, en del med driftsbygninger av eldre årgang. På grunn av alderen kan slike bygninger ha usikre forhold når det gjelder tilstand på gjødselkjeller, vegger i kjeller og spalt og rister i dyrerom.

– Denne sitasjonen har ført til at vi har registrert en rekke hendelser der storfe og sau har falt ned i gjødselkjellere.

Vil utvikle nytt utstyr

Og når uhellet først er ute, gjelder det å få reddet dyr. Og dette skal redningsmannskapene nå bli bedre på. Midler fra Statsforvalteren skal blant annet gå til å utvikle nytt utstyr for å redde dyrene, men også opplæring om hvordan redningen kan og bør foregå. Tanken er å samle og systematisere den kompetansen som Midt-Hedmark Brann og Redning etter hvert har fått på denne type redning.

Prosjektet skjer i samarbeid med veterinærtjenesten, Mattilsynet og gardbrukere og starter opp i Tynset i Nord-Østerdalen.

Powered by Labrador CMS