ved i ovn

Tenn på fra toppen!

Når du skal fyre i en vedovn skal du tenne på fra toppen. Trikset gjelder ikke bare de nye, rentbrennende ovnene, men også eldre modeller.

Publisert

Eldre ovnerer større en dagens moderne og varmer nok like godt. Ulempen er et større vedforbruk og flere avgasser. Foto: colourbox.com

Poenget er å aktivere bare toppen av vedinnlegget, fordi forbrenningssonen beveger seg nedover etter hvert som veden forbrennes. Plasser de minste vedkubbene under tennbrikettene, og de største nederst. Små kubber tar fortere fyr enn store og tørre vedkubber tar naturligvis fortere fyr enn våte.

Rådet kommer fra energiforskerne og vedfyringsekspertene Øyvind Skreiberg og Morten Seljeskog ved Sintef. De har forsket på vedfyring i 25 år og deler sine erfaringer på forskning.no. Her følger flere tips for riktig fyring:

Ikke stryp gammelovnen

I nye ovner er det separate luftinntak for primærluft og sekundærluft, hvor primærluften fungerer som opptenningsluft. Når det begynner å brenne bra, kan den reduseres ved å redusere åpningen på luftinntaket. Deretter tar sekundærluften over og sørger for en jevn og ren forbrenning.

I en gammel ovn kommer all luft som primærluft. For å sikre så god som mulig forbrenning, skal ikke denne strupes for mye igjen.

Riktig mengde ved

Du skal ikke fylle ovnen proppfull med ved. Legg inn en vedmengde som tilsvarer 25 prosent av volumet i ovnskammeret. Det gjør at du får en høy nok temperatur i forbrenningssona og partiklene brennes helt opp. Du unngår også det irriterende laget med sot på ovnsglasset.

Veden skal ikke komme nær ovnsveggen

Et annet råd fra forskerne er at veden ikke skal berøre ovnsveggene i brennkammeret eller glasset. Disse overflatene vil kjøle ned flammer som treffer dem og resultatet blir betydelige utslipp av sot. Vedkubbene bør derfor ikke være for lange og bør plasseres liggende.

Hva med rundfyring?

Ved å strupe igjen på lufttilførselen oppnår du såkalt rundfyring, det vil si lav effektavgivelse. Dessverre øker utslippene av partikler og uforbrente gasser mer og mer jo lavere effekten blir i forhold til den nominelle effekten. I tillegg øker rundfyring faren for pipebrann. Da blir det viktig å feie pipa oftere.

Lurt å forlenge pipa

Pipa har god nok trekk når den klarer å suge tilstrekkelig luft gjennom luftspjeldene for å forsyne forbrenningen. Hvis det brenner dårlig, og flammene ikke strekker seg oppover, er trekken sannsynligvis dårlig.

Trekken skapes av oppdrift, på grunn av tetthetsforskjellen på varm røykgass og kald uteluft. Og, jo høyere pipe, jo bedre trekk. Noen ganger kan det derfor lønne seg å mure på pipa en drøy halvmeter.

Monter pipehatt eller røykgassvifte

I praksis er det noe trekk i alle piper hvor varm romluft går opp i pipa og erstattes av kaldere uteluft gjennom lufteventiler. Ved opptenning lønner det seg å holde ovnsdøra litt åpen et par minutter inntil trekken etablerer seg.

Trekken øker når veden antennes og varm røykgass stiger opp i pipa. Hvis røykgassen er for kald, blir trekken dårlig. Likeså hvis pipa er lekk. Da brukes trekken til å suge luft gjennom lekkasjeåpningene istedenfor gjennom luftspjeldene på ovnen.

Blåser det mye, så kan trekken bli både bedre og verre, avhengig av om vinden skaper et ekstra sug eller blåser ned i pipa. En pipehatt vil redusere dette problemet. En siste utvei er å montere en røykgassvifte.

Eldre ovner bruker mer ved (men kan varme like godt)

Gamle vedovner, som har dårligere virkningsgrad enn nye, gir ikke automatisk mindre effekt enn nye vedovner siden de ofte er noe større. Men de forbruker mer ved for å oppnå den samme effektavgivelsen til rommet.

Gamle ovner gir generelt høyere temperatur inn i pipa, og de opererer med høyere luftoverskudd: De suger inn mye mer luft enn det som i teorien trengs for å oppnå fullstendig forbrenning. I tillegg er de mer lekk fordi pakninger og kitt blir dårligere eller smuldrer opp med tida. Alt dette medfører dårligere virkningsgrad enn i nye ovner.

Velg ovn med riktig effekt

Med en ny vedovn går det det raskere å varme opp et rom på grunn av høyere virkningsgrad. Nye vedovner har også betydelig større glassareal og avgir strålingsvarme direkte gjennom glasset, som også gir raskere varme til rommet og deg som sitter foran vedovnen. Skal du kjøpe ny vedovn, så kan produsent og selger hjelpe til med å velge rett vedovn til nettopp din bolig. Det kan nemlig også bli for varmt: Spesielt i moderne og energieffektive boliger er det viktig å velge en vedovn som ikke avgir for høy effekt, så slipper du å åpne vinduer (som du ikke skal gjøre i en bolig med balansert ventilasjon) for å unngå at det blir for varmt.

Slik sjekker du at veden er tørr

Veden som benyttes, bør absolutt være tørr, både med tanke på utslipp og fyringsøkonomi. Har veden høy fuktighet så benyttes en god del av vedens energiinnhold til å fordampe vannet. Det er varme som kun kan utnyttes når vanndampen til slutt kondenserer i kråkenes kongerike.

Det finnes flere triks for å sjekke fuktigheten i vedkubber, for eksempel ved å slå to vedkubber sammen. En hul, smellende lyd indikerer tørre kubber og en dump lyd våte kubber.

Powered by Labrador CMS