For hvert år som går er det færre som bor på landbrukseiendommer i Norge. Foto: colourbox.com
For hvert år som går er det færre som bor på landbrukseiendommer i Norge. Foto: colourbox.com

7 % bor på landbrukseiendom

Mens 10 prosent av befolkninga i Norge bodde på landbrukseiendom i 2006, er prosentandelen nå nede i sju.

Publisert

Totalt bodde det 370 000 personer på landbrukseiendommene i 2018. Det er 3000 færre enn året før. Fra 2006 til 2018 er bosettinga på landbrukseiendommer redusert med 77 000 personer, kan Statistisk sentralbyrå opplyse.

Størst nedgang i bosettinga i 2018 har Møre og Romsdal hatt med 6 800 færre bosatte, mens Finnmark hadde den største prosentvise nedgangen på 26 prosent.

I Sogn og Fjordane bodde fortsatt 20 prosent av befolkninga på landbrukseiendom i 2018.

Personlig eid

I 2018 var det 182 300 landbrukseiendommer i Norge (eiendom med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal). Av disse hadde 170 000 personlig eier, mens 12 300 eiendommer var eid av kommune, fylke, stat, dødsbo og aksjeselskap.

Forgubbing

Av de 170 000 personlig eide landbrukseiendommene, hadde 54 000 av dem en eier som hadde fylt 67 år. Det er nærmere en tredel av alle eiendommene. 17 100 eiendommer hadde en eier som var under 40 år og 98 900 eiendommer hadde en eier som var mellom 40 og 66 år.

Gjennomsnittsalderen var 59 år. Hver femte landbrukseiendom hadde mer enn én eier.

Brukt som fritidsbolig

Av 182 300 landbrukseiendommer i 2018 var 144 900 av dem registrert med bolighus. Det betyr at hver femte landbrukseiendom var uten fast bosetting. Størst andel ubebodde eiendommer hadde Nordland med 42 prosent. Mange ubebodde eiendommer blir imidlertid brukt som ferieboliger.

Nesten 1 000 000 bygninger

Landbrukseiendommene inneholder en stor bygningsmasse med i alt 950 000 bygninger i 2018. Disse fordeler seg på 204 000 bolighus, 445 000 driftsbygninger og 301 000 andre bygninger.

Powered by Labrador CMS