De fleste branner oppstår som følge av feil i sikringsskapet.
De fleste branner oppstår som følge av feil i sikringsskapet.

Fortsatt nedgang i landbruksbranner

I fjor var det i alt 123 branner i driftsbygninger med skader for over 100 000 kroner. Det er det laveste tallet Landbrukets brannvernkomite har registrert.

Publisert

Til sammenlikning var det 164 branner i driftsbygninger i 2020. Totalt ble det utbetalt drøyt 206 millioner kroner i erstatning for de 123 brannene.

Når det gjelder brann i bolighus, har antallet også gått ned her fra 157 til 153. Den totale erstatningssummen for disse brannene lå på nærmere 250 millioner kroner.

Færre griser dør

I 2021 ble det registrert tre branner hvor dyreliv gikk tapt: to smågris, åtte høner og 100 fasaner.

De to omkomne smågrisene står i sterk kontrast til tallene for ti år siden. Da døde det 2100 griser i brann. For perioden 2006 til 2011 gikk 8000 griser tapt i brann.

Sikringsskapet er synderen

Fortsatt starter de fleste landbruksbrannene i sikringsskapet.

- Derfor har treårig brannforebyggende el-kontroll med varmesøkende kamera vært effektivt for å avdekke varmgang og andre farlige el-feil før brann oppstår, skriver Landbrukets brannvernkomité, som tror dette er hovedårsaken til nedgangen i antall branner.

Det arbeides nå kontinuerlig med å utvikle løsninger med løpende overvåkning av branntilløp i sikringsskap.

Powered by Labrador CMS