Færre branner, dyrere forsikring

LEDER: Antallet husdyrbranner har falt med ufattelige 90 prosent i løpet av de fem siste åra. Dessverre hører vi om bønder som har fått «belønning» i form av betydelig dyrere forsikring.

Publisert

I 2019 ble det meldt om bare tre branner i husdyrbygg og totalt fire husdyr som måtte bøte med livet. Fortsatt en stor tragedie for alle som blir berørt, men likevel de laveste tallene som noen sinne er blitt registrert.

I perioden 2004–2014 var det i snitt 30 husdyrbranner per år. Det betyr at antallet har falt med ufattelige 90 prosent i løpet av de fem siste åra. Og situasjonen er nesten like god om vi ser på branner i driftsbygninger totalt.

Landbrukets brannvernkomite forklarer nedgangen med at det i 2014 ble satt i verk en storstilt satsing for å redusere brannene. El-anleggene på 20 000 bruk ble gjennomsøkt med varmesøkende kamera, og det ble funnet feil på annethvert bruk. Bedre alarmsystemer og 5700 bønder som er blitt kurset i «varme arbeider» spiller også inn.

I 2019 ble det gjort en innsats også for å redusere boligbrannene, og igjen ser det ut til at Landbrukets brannvernkomite, rådgivningstjenesten, el-leverandørene, forsikringsselskapene, faglagene og bøndene har hatt en vellykket dugnad.

Godt jobbet! Vi gratulerer, men håper dette ikke blir en sovepute. Tidligere erfaring viser at skippertak ikke er nok. Dessuten er det alltid noen ukjente faktorer som spiller inn. 7 av 10 branner stammer fra el-anlegg og elektrisk utstyr. Flere milde vintre kan ha redusert belastningene. Tordenvær kan også gi tilfeldige utslag i statistikken. Gamle driftsbygninger blir skiftet ut, og mange eiendommer legges ned eller aktiviteten på garden reduseres. Likevel er det ingen tvil om at innsatsen virker. Derfor bør du fortsatt ta ansvar for sikkerheten på egen gard.

Har du alt på stell, bør dette også få konsekvenser for forsikringspremien. Dessverre hører vi om bønder som har fått «belønning» i form av betydelig dyrere forsikring. Da er det lurt å sjekke prisene hos konkurrentene. Det bør du egentlig gjøre uansett. Har du brukt samme selskap i en årrekke uten å klage, er det stor sjanse for at du blir lurt, men landbruksforsikring er komplisert. Derfor kan det være lurt å holde seg til de mest etablerte selskapene.

Lederartikkelen er hentet fra Bedre Gardsdrift 4/2020.

Powered by Labrador CMS