NRF-kyr ute på beite en sommersdag.
Eng og beite står for nesten tre fjerdedeler av alt økologisk jordbruksareal.

Er Rogaland ei øko-sinke?

I det viktige landbruksfylket Rogaland ble bare 0,8 prosent av jordbruksarealet drevet økologisk i 2022.

Publisert

Til sammenlikning lå det økologiske arealet i Oslo/Viken og Trøndelag begge på 6,3 prosent av alt areal i drift med henholdsvis 119 60 og 96 600 dekar. Til sammen står disse fylkene for hele 52 prosent av det økologiske arealet i landet.

Vestfold og Telemark fylke hadde derimot den høyeste andelen økologisk areal med åtte prosent, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eng dominerer

Det økologiske arealet utgjorde 4,2 prosent av alt jordbruksareal i drift i 2022 med 416 800 dekar. Tar vi med areal som er under omlegging til økologisk drift, øker tallet med 43 300 dekar og andelen til 4,7 prosent av totalarealet.

Fulldyrka eng utgjorde 56 prosent av det økologiske arealet, mens innmarksbeite sto for 17 prosent. Korndyrking utgjorde resten.

En økovekst i sikte?

I 2022 var det 1965 garder med økologisk produksjon i Norge. Av disse var 109 bruk under omlegging. Totalt utgjorde de økologiske brukene 5,2 prosent av de 37 700 jordbruksbedriftene i landet. Det er omtrent den samme prosentandelen som for de siste seks årene.

Etter en del år med nedgang i det økologiske arealet, kan dagens økning i arealet under omlegging tyde på en vekst framover.

Powered by Labrador CMS