Dette var starten - maskinleieprislista anno 2003.
Dette var starten - maskinleieprislista anno 2003.

Maskinleieprislista
-et dokument over utviklingen i landbruket

I 19 år har Bedre Gardsdrift laget maskinleieprislista. Den vitner ikke bare om prisutviklingen, men også om den større utviklingen i landbruket.

Publisert

Bidra til historien ved å melde inn dine leiekjøringspriser via nettsiden maskinleiepriser.no.

Denne artikkelen ble første gang publisert i Bedre Gardsdrift nr. 3/2021.

Fra Landbrukets prissentral til Bedre Gardsdrift

Landbrukets prissentral hadde i en årrekke ei liste med priser på maskinleie som vi trykte i Bedre Gardsdrift. Den var ikke lang, men inneholdt de viktigste prisene. I 2002 måtte vi derimot bringe leserne den beklagelige nyheten om at det ikke kom noen statistikk for maskinleiepriser det året.

– Statens landbruksforvaltning har droppet oversikten som viser leiepriser på landbruksmaskiner. Årsaken er at altfor få av landets entreprenører svarer på spørreskjemaet til landbruksforvaltningen, skrev vi den gangen.

I etterkant av dette ble redaktør Hans Degerdal og journalist Jogeir Agjeld raskt enige om at behovet for en slik liste fortsatt eksisterte, og ideen om at redaksjonen skulle å utarbeide en selv ble født. I 2003 ringte de derfor rundt til maskinringer rundt omkring i landet og fikk tilgang til prislistene som de hadde utarbeidet. Disse svarene ble så satt sammen til det som skulle bli den aller første prislista fra Bedre Gardsdrift.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Den aller første versjonen av BGs egen maskinleieprisliste.</span>
Den aller første versjonen av BGs egen maskinleieprisliste.

Fra side til bilag

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Jogeir Agjeld den gang har var journaliust i Bedre Gardsdrift fanget i et øyeblikk av nitid gransking av prislista før den gikk i trykken.</span>
Jogeir Agjeld den gang har var journaliust i Bedre Gardsdrift fanget i et øyeblikk av nitid gransking av prislista før den gikk i trykken.

– Etter det tok det av, sier Jogeir, som var primus motor for prosjektet fram til han gikk over til en stilling som rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving.

Vi traff ei utvikling i landbruket der omfanget av leiekjøring tok seg opp.

Jogeir Agjeld

Han begynte å samle kilder og spørre seg rundt om det var noen kunne tenkes å drive med utleie av maskiner til landbruket. Den første lista var ren maskinleie, det som vi også kaller sololeie.

– Men når vi var rundt omkring på gardene på reportasjer, så vi at det var mye leiekjøring som vi måtte ha med. Med åra har det blitt mindre maskiner og mer leiekjøring.

Mens den første lista hadde fylt ei side, hadde den allerede året etter doblet seg til to sider. Lista har med årene vokst til å bli et bilag på rundt 12 sider. En av årsakene til det er oppstarten med arbeidet traff tidsånden.

– Vi traff ei utvikling i landbruket der omfanget av leiekjøring tok seg opp, og vi fikk en mye større spennvidde i redskapene som ble brukt.

Stadig bedre

Den andre grunnen er ærgjerrighet. Redaksjonen har vært utrettelig med å sikre at så mange tjenester som mulig har vært dekket.

– Det har vært en driver å gjøre hver liste bedre enn den forrige, og da har kildegrunnlaget vært viktig. Vi så også at da vi økte kildetilfanget, fikk vi inn nye oppgaver som ikke var representert i den opprinnelige listen, minnes Jogeir.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Vintervedlikehold har fått stadig større plass i prislista.</span>
Vintervedlikehold har fått stadig større plass i prislista.

Vintervedlikehold er for eksempel ei stor tilleggsnæring i landbruket. Det utgjorde fire linjer i den første lista, i dag er det 20. På samme måte startet det med åtte tonns gravemaskin, så ble det 12 tonns, så 20 tonns, så minigraver. Slik sett kan lista brukes til å lese utviklingen i landbruket.

– Hvis en landbruksforsker trenger å se på utviklingen i landbruket, er det helt klart et materiale her å ta tak i, tror Jogeir.

Suksess til besvær

Maskinleieprislista i Bedre Gardsdrift ble på et punkt et offer for sin egen suksess, for etter hvert sluttet maskinringene å utarbeide egne lister. De fant nemlig ut at lista i Bedre Gardsdrift var mer enn god nok. Dermed forsvant kildematerialet som hittil hadde kommet fra maskinringene.

– Styret vårt har vedtatt å legge ned lista vår, for dere lager ei så god liste at vi anbefaler våre medlemmer å bruke den i stedet, var beskjeden fra flere maskinringer i 2011.

Det er ikke bare landbruket som har endret seg, også arbeidsforholdene for en landbruksjournalist har forandret seg mye på disse 18 årene, noe som speiler den teknologiske utviklingen i samfunnet generelt.

Det begynte med telefon og telefax, så kom innsending av excel-arket på e-post, og de siste par årene har vi åpnet for innmelding av priser via nettsiden maskinleiepriser.no. Sistnevnte har lettet mye av arbeidet både for de som melder inn priser og for redaksjonen i etterkant.

Du kan nå melde inn leiekjøringspriser for 2022 på Maskinleiepriser.no

Middelpris og tullepris

Et særtrekk ved prislista i Bedre Gardsdrift er det vi har kalt middelprisen. Dette er hverken en gjennomsnittspris eller en medianpris, men en representativ pris. Hver pris i lista settes individuelt etter en vurdering.

– Det å vite at jeg var trygg på at den prisen var så korrekt som mulig, førte til en del våkenetter, erindrer Jogeir.

Også en annen pris skiller seg ut: Årets tullepris. Denne ble innført i 2011, og når vi ser prisene som er lurt inn, er det tydelig at det har vært like mye til glede for redaksjonen som for leserne. Også årets liste har en tullepris, tradisjonen tro, for den som vet å lese lista nøya.

Legger føringer

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Forsidene på prislista har alltid hatt det lille ekstra.</span>
Forsidene på prislista har alltid hatt det lille ekstra.

Litt humor i lista har likevel ikke vært til forkleinelse for hvordan den er blitt mottatt i markedet. Hovedsakelig er den en bransjestandard for bønder og entreprenører, men den blir også jevnlig benyttet av ulike rådgivere, av forsikringsselskap i forbindelse med oppgjør, i prisforhandlinger mellom produsenter og oppkjøpere, ja, til og med i rettssaker er det blitt referert til Bedre Gardsdrifts maskinleieprisliste.

Posisjonen som lista har hatt, har gitt en del muligheter, både språklig og faglig. Det er ikke bare ei prisliste, men også ei ordliste over landbruksredskap.

– Vi brukte mye tid i den tidlige fasen på å sette gode, generelle norske navn på utstyret.

Også faglig har prislista gitt noen føringer og kunne være en pådriver for endringer.

– På et tidspunkt begynte det å komme rundballepriser på åtte lags plast, og ikke bare seks lag, som hadde vært vanlig. Det var også faglig tilrådelig med åtte lag. Da tok vi en vurdering i redaksjonen der vi bestemte oss for å legge inn åtte lag som standard fordi det var faglig grunnlag for å gi dem som en anbefaling. Samtidig ble det lagt inn en pris for tillegg eller fratrekk per to lag med plast for de som fortsatt ønsket å presse med seks lag, forteller Jogeir.

Selv om det fort gikk med en måneds arbeid på innhenting av kildematerialer og kvalitetssikring av tallene, sier han i dag at det var en takknemlig oppgave å ha.

– Fordi det var så mye takknemlighet rundt dette. Det har vært utrolig viktig og nyttig å ha den kontakten med bønder og entreprenører. Det, samt responsen på lista i ettertid, var veldig givende, sier Jogeir.

Meld inn priser

Nå kan du være med på historien videre. Meld inn priser på maskinleiepriser.no. Nettsiden er åpen for innmelding mellom 1. januar og 20. februar.

Husk, jo flere som legger inn priser, desto riktigere blir prislista.

Ønsker du å melde inn priser på annen måte, kan du kontakte oss på: redaksjonen@bedregardsdrift.no

Powered by Labrador CMS