Agrisjå søker krisehjelp

Søker om 4 millioner for å overleve.

Publisert

Koronaviruset satte som kjent en stopper for Agrisjå i sommer. Kabalen er lagt opp på ny, og i stedet for å forskyve de tre større norske messene, blir ikke Agrisjå arrangert igjen før i 2023. Når det skulle deles ut midler til arrangørselskaper i knipe, falt Trøndersk Landbruk AS og Agrisjå mellom to stoler. Nå søker de derfor direkte til Landbruks- og Matdepartementet.

- Ja, vi falt mellom stolene når det gjelder de ordinære statlige kompensasjonsordningene. Det har sammenheng med at vi arrangeres hvert tredje år og samtidig ikke har faste ansatte og vesentlige faste kostnader. Vi var likevel avhengige av alle inntektene fra arrangementet i år, for å kunne gjøre opp for oss og for å bygge neste messe i 2023, forteller daglig leder Ole T. Hofstad.

Grunnen til at de nå søker om fire millioner i krisehjelp er på grunn av rekordhøy deltagelse fra utstillere. Arrangørene var i ferd med å fakturere for fire millioner da viruset slo til.

Det ble nylig kjent at Dyrsku'n vil motta rundt 11 millioner i krisehjelp.

Powered by Labrador CMS