Såkorn i maskin
Såkorn i maskin

God kvalitet på fjorårets såkornavling

Spireevnen er høy på 2014-kornet. Færre kornpartier trenger soppbehandling, og det er ikke behov for import av såkorn.

Publisert

I fuktige sesonger kan det bli problemer med spireevnen på såkornet. Særlig fusariumsoppen reduserer spireprosenten. Skal kornet selges som såkorn må minst 85% av frøene spire normalt. I åra 2010-2012 var mange kornpartier så angrepet av sopp at de ikke holdt kvalitetskravene til såkorn. I 2013 og 2014 har kvaliteten vært langt bedre, og de fleste kornpartiene hadde en spireprosent på 92 - 95%. Omkring 30% av såkornpartiene har hatt behov for behandling mot sopp. Soppsykdommene som bekjempes i tillegg til fusarium, er bl.a. hveteaksprikk, havrebrunflekk og byggbrunflekk.

Godkjente såkornpartier hentes inn fra korndyrkerne utover vinteren.

Fram til 1990 ble såkornet beiset med kvikksølvholdige midler, ofte nærmest som en forebyggende rutine. De siste åra har hvert kornparti blitt analysert for å avdekke sykdomssmitte og beisebehov. Det er viktig at såkornet holdes mest mulig fritt for soppsmitte, for det reduserer smitten som videreføres til neste års avling. Beising av såkornet reduserer kraftig behovet for soppsprøyting i åkeren. Derfor er også beisemidler for såkorn lavere avgiftsbelagt enn sprøytemidler mot sopp. Beising med vanndampDe kjemiske beisemidlene blir nå i større og større grad erstattet av behandling med vanndamp. Metoden heter Thermo-Seed, og Felleskjøpets såvareanlegg på Holstad ved Ski er verdens største anlegg for kjemikaliefri soppbehandling av såkorn. I tillegg til at metoden er miljøvennlig så er den også svært effektiv, for vanndampen virker bedre i dybden av kornet. De kjemiske stoffene legger seg stort sett på utsida. For korndyrkerne er det også en praktisk fordel med dampbehandling kontra kjemikalier. Det dampbehandlede kornet får ikke den klebrige konsistensen som kjennetegner kjemisk beiset korn. Særlig på havre har det vært problemer med utmatingen av beiset korn i mange såmaskiner.

Thermo-Seed-behandlet såkorn er miljøvennlig, og det mates lettere ut i såmaskinene.

Import fra naboland Det er kun de godkjente såvareforretningene Felleskjøpet og Strand Unikorn som har anledning til å importere korn til Norge.Hvis det er behov for import av såkorn må dette kjøpes inn fra land med dyrkingsforhold som er tilnærmet like de norske. Stort sett kommer da kornet fra Sverige og Finland. Ofte er det også de samme kornsortene som blir brukt. De norske havresortene Belinda og Ringsaker dyrkes mye i Finland, og enkelte år kjøper såvareforretningene korn derfra. Også de norske seksrads byggsortene Arve, Edel, Tiril og Brage er populære i Finland, Det kan også nevnes at den norske 6-rads byggsorten Vilde, som ikke lenger produseres i Norge, var den mest dyrkede byggsorten i Finland i 2012!

Powered by Labrador CMS