fotballspillere

Skal spille bonden god

I et nytt prosjekt, «Kompetent bonde», går en rekke forskningsmiljøer og næringsorganisasjoner sammen for å gjøre den norske bonden enda mer i stand til å møte jordbrukets framtidige utfordringer.

Publisert

Målet med prosjektet er å sette ballen i nettet, slik at bonden står enda bedre rusta til å møte morgendagens mange utfordringer. Foto: colourbox.com

Prosjektet løper fram til 2018 og Norsk senter for bygdeforskning er prosjektansvarlig. Med seg på laget får de: NILF (NIBIO fra 1. juli 2015), Universitetet i Oslo, NTNU og Trøndelag Forskning og Utvikling. Prosjektet vil også dra nytte av anerkjente forskere fra Nederland og Sveits. Hovedfinansieringa kommer fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. I tillegg bidrar fylkesmennene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag med finansiering.

Næringa sterkt representert

Næringsutøvere er også sterkt representert i prosjektet - både gjennom finansiering og ikke minst gjennom betydelig egeninnsats i pilotprosjektene. Næringspartnerne er: TINE, Nortura, Norsk landbruksrådgiving, Felleskjøpet Agri og Midt-norsk samarbeidsråd for landbruket (Grønn forskning).

Nye former for samarbeid og kommunikasjon

Hovedmålet for prosjektet er å forbedre metodene for å utvikle og styrke bøndenes kompetanse. En betydelig del av prosjektet er aksjonsrettet med pilotprosjekter hvor nye arbeidsmetoder skal prøves ut i praksis i et samarbeid mellom rådgivere, bønder og forskere. Gjennom samarbeidet med de fem store næringsaktørene vil prosjektet gi både konkrete resultater og praktisk kunnskap om hvordan man kan få det til. Ambisjonen er å gjøre bruk av nye samarbeidsformer og ny kommunikasjonsteknologi for å styrke kontakten mellom rådgivere, forskere og bønder.

Rådgiveren – med fare for å forskreve seg?

Økt bærekraftig matproduksjon med norske ressurser, trygg norsk mat med høy kvalitet og konkurransekraft i hele verdikjeden er prioriterte mål hos både næring og politiske myndigheter. For å oppnå dette kreves et velfungerende kunnskaps- og innovasjonssystem hvor forskning, rådgiving og bønder inngår. Den klassiske rådgiveren i jordbruket står overfor utfordringer når det gjelder å yte service både overfor spesialistbonden og gjennomsnittsbonden, samtidig som tilgangen på ny forskningsbasert kunnskap er formidabel.

Håper på internasjonalt forskningssamarbeid

Det skal også gjøres analyser av jordbrukets kunnskaps- og innovasjonssystem, samt gjennomføres dybdestudier av veiledningseksempler. Det er en ambisjon at prosjektet skal bringe norsk forskning inn i internasjonalt forskningssamarbeid på feltet.

Les mer på prosjektets nettside

"
Powered by Labrador CMS