korn1
korn1

Lite beredskapsjord for matkorn

Norge har 12,5 millioner dekar med ubenytta dyrkbar jord. Mindre enn to prosent av denne jorda egner seg for dyrking av matkorn. Et areal som tilsvarer halve Oslo kommune.

Publisert

I en krisesituasjon har Norge ikke mye ekstra kornjord å rutte med.

Bare tre prosent av Norges areal er jordbruksareal. Daglig forsvinner jordbruksland til fordel for nye boliger, veger og industribygg. Før jul fikk Ikea klarsignal av kommunalministeren til å ta i bruk landbruksjord til sitt nybygg i Vestby. I årene fra 2005 til 2011 ble i gjennomsnitt 7500 dekar dyrka jord årlig omdisponert til andre formål enn landbruk. Det tilsvarer tre fotballbaner per dag.

-Vi har lett for å tro at vi har mye dyrkbar jord i reserve som kan brukes hvis det trengs, men det stemmer ikke, sier avdelingsdirektør Hildegunn Norheim i Skog og landskap.

Gras ja – korn nei

Det meste av det vi regner som dyrkbar mark, i tillegg til den som allerede er utnyttet, ligger på steder med et klima som ikke egner seg til matkornproduksjon. Det vil si langt til fjells eller langt mot nord.

– Disse områdene kan brukes til å dyrke gras og korn til dyrefôr, noe som indirekte kan gi økt matproduksjon. Men det kan ikke dyrkes matkorn der, sier Norheim.

Nyttige kart på nett

Skog og landskap gir nå ut et nytt kart som gir oversikt over hvor den dyrkbare jorda ligger. En del jordbruksreserver som til nå har stått som tilgjengelige i statistikkene, har i realiteten vært borte for lenge siden. De oppdaterte kartene gir et riktigere bilde av landskapet.

Kartene gjør at man lettere kan se hvor den dyrkbare marka er. Skog og landskap har også kart som viser hvor det er jordbruksarealer i dag og hvilke andre verdier som ligger i arealene. Alle disse kartene er fritt tilgjengelig på nettet.

– De er sentrale verktøy både i landbruksforvaltning og arealplanlegging og for politikere og andre beslutningstakere, sier Norheim.

Se kartjenesten her

"
Powered by Labrador CMS