Grasrobot på bløt mark

Grasrobotene kommer!

Danskene vil forsøke å høste gras fra ekstensive arealer som kilde til biomasse. Områdene er ofte bløte, så det er her en lett grasrobot kommer inn i bildet.

Publisert

Basismaskinen er en beltegående Lynex redskapsbærer. Her med slåtteaggregatet i front. Foto: Flemming Nielsen

Prosjektet ”GrassBots” vil vekk fra tanken om at maskiner nødvendigvis må være store og tunge for å være effektive. Derfor har prosjektet utviklet teknologier og lette maskiner som kan høste gras på våte engområder. I Danmark regner man med at de ekstensive områdene utgjør 1 500 000 dekar.

Elektronisk ballepresse

Kjernen i GrassBots-prosjektet er en halvautomatisk redskapsbærer fra Lynex. Maskinen veier om lag to tonn og kan kjøre sjøl via GPS og med en fjernbetjening.

Grasroboten blir vist på en demodag den 24. september på Århus Universitet, Foulum.

Foruten denne lettvekteren vil det bli vist en liten, elektronisk ballemaskin, som kjører automatisk etter slåmaskinen. Det er fullt mulig å kjøre flere maskiner samtidig og det er bare behov for én mann til å styre butikken. Det er også utviklet en teknologi som gjør at maskinen sjøl kan beregne den smarteste ruta. Dermed spares drivstoff.

Kongskilde prosjektleder

GrassBots-prosjektet har vart i to år og er snart ved veis ende. Ved å utnytte komponenter som allerede finnes på markedet, er denne lettvektsmaskinen, som kan høste gras på bløtt underlag, utviklet. I kjølvannet har ruteplanleggings- og styresystemer sett dagens lys.

Kongskilde er prosjektleder, mens de øvrige partnere er Lynex, Conpleks Innovation, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Bertelsen Design og Agro Business Park.

Powered by Labrador CMS