Telemarksku
Telemarksku

Telemarksfeet nede for telling

Nå er det bare 276 avlskyr igjen av telemarksfeet. Det er 25 færre enn i fjor. Totalt er det 81 besetninger med denne tradisjonsrike rasen.

Publisert

Telemarkskua er på "rødlista". Foto: regjeringen.no

Men fortsatt er alle de gamle, bevaringsverdige storferasene beskjedne i antall og sårbare. Fire av dem anses som kritisk tura. Østlandsk rødkolle og vestlandsk fjordfe har opplevd en god økning i antall avlskyr med henholdsvis 17 og 18 prosent fra sist år. For de andre rasene er det bare små endringer, skriver Skog og landskap.

Gardsoksene må settes i arbeid

Nå viser det seg at tallet på avlskyr innen de forskjellige rasene kan variere fra år til år, så en skal være forsiktig med å trekke for bastante konklusjoner om i hvilken retning det bærer. Men for telemarksfeet ser det mørkt ut. Derfor har Landslaget for telemarksfe tatt situasjonen med minkende antall avlskyr på alvor og satt i gang tiltak for å snu den negative trenden. Man jobber nå blant annet for å gjøre gardsokser mer tilgjengelig.

Lånt prosjekttittel fra en James Bond-film

Laget har også definert et prosjekt «Leve eller la dø?». Målsetting er å øke antall avlshunndyr til 500 i løpet av åtte år. Prosjektet støttes av Genressurssenteret, og laget har også søkt støtte hos Landbruks- og matdepartementet, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Telemark.

2012 2013 2014
RaseAvlskyrBesetningerAvlskyrBesetningerAvlskyrBesetninger
Dølafe121451304713349
Østlandsk raudkolle129241662419931
Vestlandsk raudkolle130471194912846
Telemarksfe333983018327681
Vestlandsk fjordfe 42696456105555111
Sidet trønderfe og nordlandsfe101626311352761191277

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS