jerv
jerv

Færre jerver skutt

I alt 61 jerver ble skutt eller omkom av andre årsaker i jaktåret 2013/14. Det er 96 færre enn året før og det laveste antallet på ti år. Derimot ble det skutt eller drept dobbelt så mange ulver som i jaktåret 2012/2013.

Publisert

17 ulver måtte bøte med livet under jaktåret 2013/14.

I jaktåret 2013/2014 ble det gitt tillatelse til å felle 145 jerver under lisensfelling og 35 ble felt. Med åtte felte jerver var Hedmark det fylket der det ble skutt flest av de store mårdyrene. Deretter fulgte Troms med 7 dyr. På landsnivå ble i tillegg 23 jerver felt under skadefelling, mens to omkom av andre årsaker og én ble drept i trafikken, melder Statistisk sentralbyrå.

Flest gauper skutt i Telemark

I alt ble 69 gauper felt under kvotejakta. Dette er fire færre enn året før. Det ble gitt tillatelse til å ta ut 79 dyr. 16 gauper satte livet til i Telemark, der det ble felt flest store kattedyr. Det ble også felt tre gauper under skadefelling. Til sammen måtte 78 gauper bøte med livet i løpet av jaktåret 2013/14. Det er 14 færre enn året før.

Færre bjørner skutt

I alt ble fem bjørner skutt eller drept i løpet av jaktåret. Av dem ble to skutt under skadefelling og én omkom av andre årsaker. To bjørner av en kvote på 18 ble skutt under lisensfelling. Alt i alt ble det skutt eller drept åtte færre bjørner enn i jaktåret 2012/2013.

Dobbelt så mange ulver skutt

I alt ble 17 ulver skutt eller drept sist jaktår. Det er ni flere enn jaktåret før. Av disse ulvene ble åtte felt under skadefelling og 5 under lisensfelling.

Registrert avgang av store rovdyr
2013-20142012-2013 - 2013-20142009-2010 - 2013-2014
I alt161-109-101
Bjørn5-8-13
Ulv1799
Jerv61-96-28
Gaupe78-14-69

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Powered by Labrador CMS