YaraMila
YaraMila

Nå kan du påvirke reglene

Hvordan skal mineralgjødsel lagres sikrest mulig? DSB ber om innspill fra bønder.

Publisert

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal utarbeide et nytt regelverk for å hindre at gjødsel blir ødelagt eller havner i feile hender. Forslaget til det nye regelverket skal sendes ut på høring i mai neste år, men før den tid ønsker direktoratet innspill fra bønder.

Dette er din mulighet til å påvirke utformingen av de nye reglene. DSB har de opprettet Facebook-siden Sikker lagring for å skaffe en arena for diskusjoner. Du kan også sende inn råd eller innspill til sikkerlagring@dsb.no

"

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS