hand
hand

Færre selger kvota

I år er det 277 bønder som har meldt inn kumjølkkvota si for salg, noe som tilsvarer ca. 25 millioner liter. I fjor var tallet 436, skriver Statens landbruksforvaltning.

Publisert

Om lag 25 millioner liter mjølk er meldt inn for salg.

De 436 mjølkeprodusentene solgte kvoter tilsvarende 38, 2 millioner liter i 2012. Det gir ei gjennomsnittskvote på 88 000 liter. Legger vi dette gjennomsnittet til grunn for årets salg, vil det si at de 277 bøndene selger kvoter som utgjør om lag 24,3 millioner liter.

Du har ei drøy uke på deg hvis du vil kjøpe kvote

Fristen for å melde inn salg var 1. oktober. Statens landbruksforvaltning kommer tilbake til det endelige salgstallet når alle søknadene er ferdigbehandla.

Fristen for å melde inn kvotekjøp fra staten er imidlertid 1. desember i år. Det er bare eiere av landbrukseiendommer med grunnkvote som kan melde inn kvotekjøp. Unntaket er eiere av landbrukseiendommer uten grunnkvote som har kjøpt mer enn 30 000 liter privat i 2013. Disse kan også kjøpe kvote fra staten med samme innmeldingsfrist; 1. desember 2013.

Hvor stor mengde kan du søke om?

Det er ingen øvre grense for hvor stor kvotemengde du kan søke om. Om etterspørselen er større enn tilgjengelig mengde, blir mengda fordelt likt mellom kjøperne – avgrensa oppad til innmeldt mengde.

Powered by Labrador CMS