claas tucano 1

Hvor stor er klasse stor?

De norske treskerimportørene har en egen inndeling av størrelsene på treskerne. Mens det i Europa er ni klasser, er det norske markedet så lite at fire klasser er tilstrekkelig.

Publisert

Claas Avero er en typisk klasse Medium-tresker.

Strengt tatt er bare tre klasser i bruk, i og med at det ikke lenger leveres treskere i klasse Small. I og med at det norske treskermarkedet er så lite, mener importørene at de er best tjent med ei inndeling som dette, for de ni europeiske klassene blir for finmaskede til å være til nytte i Norge.– Dette er en inndeling som vi importørene har satt opp. Den deler markedet etter hvor stor kapasitet de ulike maskinene har, og det er kapasiteten på verket som betyr noe her, forklarer Bjørn Tønsberg fra Lantmännen maskin. Han leder gruppa i TLIF som jobber med treskere. Hvert år har de et møte der nye modeller fordeles på de ulike klassene. Alle TLIF-medlemmene som leverer treskere har tilgang til ei liste der alle modellene er listet opp i den klassen der gruppa er blitt enig om at de hører hjemme.– Kapasiteten bestemmes av slike ting som bredde på verket og eventuelle hjelpemidler som bidrar til å øke kapasiteten, mens skjærebordsbredda ikke teller med, nevner Tønsberg.Enkelt sagt er det dimensjonen på tuten på trakta som bestemmer hvor mye som renner gjennom, og ikke hvor brei trakta er i toppen.Bruken av klasseinndeling er noe den norske bransjen har tatt initiativ til sjøl. For eksempel benytter ikke Sverige noe slikt system.Som eksempler på hvilke maskiner som faller inn under de ulike klassene, nevner vi følgende: Medium Sampo Comia/MF C4, C6 og C8 Claas Avero New Holland 5040 og 5050 Typisk verkbredde er 104 til 111 cm Large De fleste modellene av Claas Tucano Sampo 3000 Typisk verkbredde er ca 130 cm XL John Deeres modeller utenom de som er produsert i Brasil De fleste av MF og Fendts modeller fra LaverdafabrikkenClaas Lexion

Powered by Labrador CMS