kuklauv

Ei lykkelig ku på beite har gode klauver!

Dyras klauvhelse ved beiteslipp er av stor betydning for klauvhelsa på beitet. Dyr med korrekt klauvform med en relativt tjukk såle, vil være best egnet til å unngå klauvsjukdom på beitet. Helst bør skjæring skje to månder før slipp.

Publisert

En omgang i klauvskjærerboksen før beiteslipp!

- For kort klauvlengde gir større risiko for nedslitte såler. Dyr med for lange klauver vil også være mer utsatt for halthet fordi slike klauver lettere knekker eller utsettes for feilbelastning. Dyr med dårlig klauvform eller klauvlidelser går mindre, og de tåler ujevne og steinete gangveier og beiter dårligere enn dyr med friske klauver, sier Åse M. Sogstad, Fagspesialist klauvhelse, HT storfe/Tine Rådgiving.

Det finnes farer overalt

- Klauvsjukdommer som hornforråtnelse og hudbetennelse i klauvspalten vil ofte reduseres betydelig i løpet av beitesesongen. Men det vil også være noe risiko for klauvsjukdom i uteperioden. Risikofaktorer er gangveier som gir stor slitasje på klauvhornet, spiss stein, kvist eller flis som kan skade klauvspalten eller tråkkes inn i sålen, samt blaute og sølete beiter og gangveier, utdyper fagspeialisten.

Skjær to måneder før beiteslipp

- Regelmessig klauvkontroll med beskjæring til korrekt form bør gjennomføres på alle kyr og kviger over 18 måneder minst to ganger i året. Klauvskjæring bør helst skje seinest to måneder før beiteslipp. Hvis beskjæringen av praktiske grunner må foregå seinere, er det særlig viktig at klauvas bæreflate ikke blir for tynn, anbefaler Sogstad.

Dersom sålen svikter for et fast fingertrykk etter avsluttet beskjæring har den blitt for tynn.

Husk å rapportere!

For enkelte besetninger og kyr kan det være svært lite horn å fjerne og i mange tilfeller bør en bare justere formen på klauvene. Det kan være tilstrekkelig å fjerne «hornputene» som gjerne dannes i «såleknusningsområdet». Alle klauvskjæringer skal alltid registreres i Helsekort klauv og rapporteres til Kukontrollen. Det er spesielt viktig at alle besetninger på fellesbeiter har kjent status med hensyn til smittsomme klauvlidelser før beiteslipp.

Powered by Labrador CMS