Bison
Bison

Danskene vil ha bisonoksene tilbake

På et borgermøte som Naturstyrelsen holdt lørdag om biodiversitet stemte 66 prosent av de 200 deltakerne for bison på dansk jord. 24 prosent stemte nei. Resten stemte blankt.

Publisert

Bildetekst her...

Det er flere tusen år siden bisonen sist gresset på danske enger. Den danske miljøministeren Ida Auken fra SF synes ideen er god og bifaller forslaget, melder Landbrugsavisen.

Polsk bison på Bornholm

Et konkret forslag er allerede i gang på Bornholm, hvor målet er å få bisonen tilbake, pleie et naturområde og å skape en turistattraksjon. På vårparten får bornholmerne sju europeiske bisoner fra Polen.

Bidrar til å bevare bisonen i Europa

De sju polske dyrene inngår i et avlsprogram for å redde den europeiske bisonen fra å dø ut. Det er snakk om seks kyr og en okse som de første fem årene skal leve i en 2000 mål stor innhegning. Seks kilometer gjerde med porter og ferister skal sørge for at øyas beboere kan passere området.

Bison også i Djursland?

Etter at prøveperioden er over, skal man ta stilling til om bisonen har bidratt til biologisk mangfold og om den kan settes ut i guds frie natur.

-Dersom dette forsøket går godt, ser jeg ikke bort fra at bison vil bli å se andre steder også, sier miljøministeren.

Pass deg Rødhette!

På samme møte kom det også fram at 41 prosent av representantene ønsket ulven tilbake til de danske skogene.

Powered by Labrador CMS