sæd

Kjønnsseparert sæd av NRF-okser til høsten

Etter alle solemerker å dømme kan Geno tilby kjønnsseparert sæd av nye NRF-okser i løpet av høsten, slik at du kan velge kjønn på kalven.

Publisert

Norske eliteokser trenger ikke å bringes til England for å få kjønnssortert sæden. Nå sendes sæden over i en spesiell transportvæske.

Geno har også håp om å å kunne tilby kjønnsseparert kjøttfesæd av Limousin og Charolais innen årets utgang.

Sæden sendt til England

I den seinere tida har Geno merket litt økende etterspørsel etter kjønnnsseparert sæd. Geno har avtale med Cogent i England om separering av sæd. På Store Ree seminstasjon i Stange produseres det sæd på morgenen som sendes for separering i ei spesiell transportvæske som ivaretar sæden fram til den ankommer Cogent.

Rykker stadig fram i køen

Erfaringene fra de første forsendelsene har vært veldig gode. I den seinere tida har imidlertid Cogent hatt problemer med kapasiteten på å kjønnssortere utover til eget marked. Dette har ført til at Geno har stått på venteliste siden 1. desember i fjor. Men nå skal det i følge avlsselskapet være ”lys i tunnelen”. Håpet er å få på plass en eksakt avtale om når separeringen av den norske sæden hos Gogent kan finne sted.

Powered by Labrador CMS