Gardsbrann, låvebrann
Gardsbrann, låvebrann

Hvorfor brenner det så ofte i grisehus?

Branner i fjøs og driftsbygninger har økt med det dobbelte siden 2006. Det er særlig branner i grisefjøs som har hatt en eksplosiv økning. Hva er grunnen, spør svineprodusentene?

Publisert

Det er ingen som kan gi et fullgodt svar på hvorfor det brenner så ofte i fjøs med gris. Særlig større grisehus er utsatte for brann.

Godkjent anlegg ingen garantist mot brann

Produsentene får som regel høre at det er feil ved det elektriske som er årsaken til brannen, men ingen kan sette fingeren på hvor feilen ligger. For mange bønder er det belastende å måtte leve med et godkjent anlegg som likevel ikke er en sikker garanti mot brann.

Ventilasjonsanlegg er én av synderne…

Heller ikke brannekspertene har kunnet gi forsikringsselskapene et fyllestgjørende svar. Mistanken går igjen mot de elektriske installasjonene.

- Vi vet ikke helt sikker, men det er to forhold som peker seg ut. Vi har lenge vært klar over at det har oppstått branner i forbindelse med ventilasjonsanlegg. Her har kravene i forskriftene vært for svar inntil nå, sier Odd Rød, fagdirektør for brann i forsikringsselskapet Gjensidige, til NRK Møre og Romsdal.

…Våtfôrsentralene en annen

Rød sitter også med informasjon om at brannen også oppstår i forbindelse med våtfôrsentralene. Slike sentraler finnes i mange grisefjøs.

Powered by Labrador CMS