Forsterket el-kontroll med varmeøkende kamera vil være et treffsikkert virkemiddel for å forebygge branner i landbruket, mener bransjeeksperter.

Vi er fortsatt langt unna nullvisjonen

I fjor brant det i 143 driftsbygninger og i 173 våningshus på norske gardsbruk.

Publisert

Kampen mot den røde hane fortsetter med uforminsket styrke, sier lederen for Landbrukets brannvernkomité.

Neste 1200 dyr døde i branner

Totalt gikk verdier for 350 millioner kroner tapt i branner i driftsbygninger i 2022, mens tallet for våningshus var 281 millioner kroner. I statistikken er det branner med erstatningssummer over 100 000 kroner som blir registrert.

I ti av brannene gikk dyreliv tapt med totalt 1 182 dyr.

Elektriske feil

Elektriske årsaker er fortsatt hovedsynderen når det gjelder landbruksbranner.

-Etter mange år med god innsats fra bøndene og positiv utvikling for landbruksbranner, viste 2022 at kampen mot den røde hane ikke er over en gang for alle. Dette kan være tilfeldige variasjoner, men det er også en viktig påminnelse om at det gode arbeidet på hvert gårdsbruk må fortsette, maner lederen for Landbrukets brannvernkomité Einar Frogner.

Powered by Labrador CMS