Færre husdyr brenner inne på norske gardsbruk. Foto: colourbox.com

Færre husdyrbranner

Til nå i år er det bare registrert én husdyrbrann som har tatt dyreliv, viser tall fra Landbrukets brannvernkomité.

Publisert

I 2014 ble det registrert 30 branner i husdyrbranner, men i de påfølgende fem årene er antall branner der dyreliv er gått tapt, blitt kraftig redusert.

Undersøkelser Landbrukets brannvernkomité har gjennomført viste at el-relaterte brannårsaker er de dominerende i landbruket. Dette har man tatt tak i og systematisk arbeid for å finne brannårsaker og bedre løsninger for brannsikkerheten innen husdyrproduksjonen ble igangsatt.

Siden 2014 har rundt 20 00 gardsbruk deltatt og gjennomført el-kontroll spesialsydd for landbruksbygg, som ofte har elektriske anlegg for oppvarming, skriver Mat- og landbruksdepartementet.

Det er blant annet blitt innført ulike tiltak, som for eksempel krav til utringer fra brannalarmanlegg til mobiltelefon, for å kunne få varsel også når du ikke er tilstede på garden.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS