Ku1
Ku1

300 vil selge mjølkekvota si

Ifølge en grovopptelling foretatt av Statens landbruksforvaltning (SLF) har om lag 300 eiere av landbrukseiendommer meldt mjølkekvota inn for salg ved fristens utløp 1. oktober.

Publisert

Legger man til grunn at årets kvoteselgere har tilsvarende gjennomsnittskvote som fjorårets selgere, gir dette en total salgsmengde på 25,6 million liter. I 2009 solgte 304 kumjølkprodusenter en total kvotemengde på 25,9 mill liter. Gjennomsnittskvota per selger i 2009 var om lag 85 200 liter.

SLF behandler nå søknadene fortløpende og vil komme tilbake med informasjon om solgt kvotemengde til omfordeling per fylke i løpet av november.

Powered by Labrador CMS