DeLaval Bjørn Johansson_1
DeLaval Bjørn Johansson_1

Stor interesse for mjølkerobot

Nesten 100 personer møtte opp da Felleskjøpet Rogaland Agder og DeLaval denne uka arrangerte seminar om planlegging av robotfjøs.

Publisert

Bjørn Johannsson i DeLaval er av de med mest erfaring innen mjølkerobot.

I 2004 utgjorde robot 43 prosent av DeLaval sitt salg av mjølkesystem i lausdriftsfjøs. I 2008 var andelen økt til 87 prosent, og per i dag har DeLaval solgt totalt 354 roboter i Norge.

- Et vellykket robotfjøs krever god planlegging. Verken bonden eller oss som leverandør er tjent med et fjøs som ikke fungerer, sier Bjørn Johannsson fra DeLaval.

Et av formålene med seminarene, som ble arrangert i Haugesund, Bryne og Varhaug, er å bevisstgjøre potensielle kunder om den viktige planleggingsfasen som ligger i forkant av en robotinvestering. Sjøl om seminaret var farget av DeLaval, var det mye lærerikt å ta med seg uansett hvilken farge roboten har.

Johannsson legger vekt på at det er kua som bestemmer, og at fjøset og kutrafikken må planlegges med utgangspunkt i kua. Om du skal velge fri eller styrt kutrafikk, er ifølge Johannsson avhengig av mange faktorer.

- Kutrafiken påvirkes av fôringssystemet. Skal du ha fullfôr eller kraftfôrautomater? Dette er det bonden som må svare på. Hvis du fôrer du med gras, kan bytte av god førstelått til dårlig andreslått påvirke kutrafikken. Derfor bør du blande fôret slik at kvalitene er mest mulig jevnt, var et av rådene på seminaret.

Et annet moment, er at en jevn og god utnyttelse av roboten krever spredt kalving. Det er også noe å ta med seg i planlegginga.

Potensielle robotkunder. Til høyre Einar Iversen fra DeLaval.

Powered by Labrador CMS