Landbruk er fortsatt en av de mest utsatte næringene i landet med tanke på arbeidsdødsulykker. Foto: colourbox.com
Landbruk er fortsatt en av de mest utsatte næringene i landet med tanke på arbeidsdødsulykker. Foto: colourbox.com

7 av 31 dødsulykker i landbruket

Det var 31 dødsulykker i arbeidslivet i fjor. Sju av dem sto jordbruk, skogbruk og fiske for.

Publisert

De fleste dødsulykkene hadde transportbransjen med ni. Tett etter landbruket fulgte bygge- og anleggsvirksomheten med seks. Disse tre yrkesgruppene er historisk sett de mest utsatte, skriver NRK. Tar vi også med de to dødsfallene i industrien, står disse fire yrkesgruppene for 77 prosent av ulykkene.

Laveste tall på lenge

En gledelig ting i de dystre tallene: Fjorårets tall er det laveste på 40 år når vi ser bort fra 2006. I perioden fra 2011 til 2014 var det i gjennomsnitt 46 arbeidsdødsfall hvert år.

Flest i vest

De fleste dødsulykkene i fjor, som tidligere år, fant sted på Vestlandet med hele ti. Østfold og Akershus hadde seks, Midt-Norge fire og Nord-Norge tre.

Utenlandske arbeidere mest utsatt

Hele 11 av de som døde på jobb var utenlandske statsborgere, med andre ord 35 prosent.

To av de 31 omkomne var kvinner.

Powered by Labrador CMS