Ugraset har tilsynelatende klart seg bedre enn kornet gjennom denne tørkesommeren.
Ugraset har tilsynelatende klart seg bedre enn kornet gjennom denne tørkesommeren.

Har kornet noe å lære av ugraset?

Bør kornplanta bli mer lik ugraset for å stå bedre rustet til å tåle en tørkesommmer som i år?

Publisert

Midt i en glissen åker, som ikke er høyere enn til litt opp på skinnleggen, står ugraset og stråler, grønt og livskraftig, helt upåvirket av årets ekstremtørke. Forsommertørka gjorde at kornet fikk en dårlig start og det ble enda verre utover i vekstsesongen. Resultatet ble avlinger på bare 50 prosent av et normalår.

Ugraset på sin side klarte seg med den lille nedbøren som kom og slo rot og fikk etter hvert gode vekstvilkår i en mer og mer glissen åker. Det er på denne bakgrunn Janne Karin Brodin spør sin NMBU-kollega Morten Lillemo ved Fakultet for biovitenskap om kornplantene har ett og annet å lære av ugraset?

– Ugraset har en del egenskaper som vi gjerne skulle hatt i de kulturvekstene vi dyrker, slik som det å tåle tørke. Men ugraset har også mange uønskede egenskaper som er fjernet gjennom de tusenvis av år mennesket har dyrket planter. Vi skal huske på at vi har valgt planter som er lette å dyrke og som gir store avlinger under «normale» vekstbetingelser. Våre kornsorter er ikke alet fram for å tåle ekstreme forhold.

Les mer om Lillemos interessante betraktninger etter en tørr sommer

Powered by Labrador CMS