Målet er å samle så mange Telemarkskyr som mulig på fellesbeite til sommeren. Foto: Ellinor Dalen/Landslaget for Telemarkfe
Målet er å samle så mange Telemarkskyr som mulig på fellesbeite til sommeren. Foto: Ellinor Dalen/Landslaget for Telemarkfe

Krafttak for å redde Telemarkskua

For to år siden var antall avlshunndyr av Telemarkfe nede i 276. Nå er tallet 380 dyr takket være et «strakstiltak».

Publisert

Også antall avlsbesetninger er økt og er nå oppe i 100, en økning på 20 besetninger på snaue to år, kan vi lese i Fylkesnytt fra Telemark.

100 flere avlsdyr på to år

Da alarmklokkene gikk for to år siden, ble det straks satt i verk et to-årig prosjekt: «Telemarkskua» med undertittel «Et krafttak for å redde verdens vakreste ku». Arbeidet var i første rekke rettet inn mot avl, livdyrformidling, driftsformer og markedspotensial. Prosjektet har med andre ord båret frukter i og med at antall avlshunndyr er økt med over hundre individer. Dette til tross, rasen må fortsatt karakteriseres som utrydningstruet.

Verdens beste ost også?

Planen videre nå i Telemarkskuprosjektet er å samle kuene på et fellesbeite eller ei fellesseter. I neste omgang vil prosjektet jobbe for en osteproduksjon på mjølk fra Telemarkskyr i sommersesongen. Hvis Telemarkskua er verdens vakreste ku, må jo ost fra mjølka blir verdens beste? Denne planen er lagt fram for og diskutert med sentrale personer fra TINE (FoU, Ostecompagniet, Tine Partner). Tine støtter ideen, men ser seg ikke i stand til å stå for produksjon av en slik ost. Så nå prøver prosjektet å få til en løsning med gardsysterier i Telemark allerede til sommeren, forteller Fylkesnytt.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS