Antall dødsulykker i landbruket har sunket drastisk siden år 2000. Illustrasjon: colourbox.com
Antall dødsulykker i landbruket har sunket drastisk siden år 2000. Illustrasjon: colourbox.com

Dødsulykkene i landbruket ned

Jordbruk, skogbruk og fiske opplever størst nedgang i ulykker med dødelig utfall etter tusenårsskiftet. Sist år omkom fem personer.

Publisert

Primærnæringene jordbruk, skogbruk og fiske er den av de større yrkesgruppene som har opplevd sterkest nedgang i dødsulykker siden tusenårsskiftet. I år 2000 hadde denne yrkesgruppa 26 ulykker med dødelig utfall. I 2008 var tallet 13 dødsulykker og fem i fjor.

Det ble registrert 45 dødsulykker i arbeidslivet i 2016 – 43 menn og to kvinner, melder Statistisk sentralbyrå. Det er flere enn sist år på grunn av den tragiske helikopterulykka ved Turøy, hvor 13 omkom. Men antall ulykker har likevel gått ned siden tusenårsskiftet.

Yrkesgruppene transport og lagring (ni dødsulykker) og bygg- og anleggsvirksomhet (ni ulykker) er fortsatt de som rammes hardes av dødsulykker i arbeidslivet.

Powered by Labrador CMS